aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Wtorek, 16 stycznia 2018
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Opublikowano 26-11-2017 20:21
     W sobotę 25 listopada 2017 r. w Rypinie odbył się pogrzeb świętej pamięci Krzysztofa Jankowskiego nietuzinkowego działacza lokalnej Solidarności,szeroko pojętej prawicy i samorządu terytorialnego.Krzysztof Jankowski w latach 1992-2003 był charyzmatycznym przewodniczącym Podregionu Rypin NSZZ Solidarność. Pomagał zakładać struktury PC, AWS oraz PiS.W czasach AWS był radnym i członkiem Zarządu Powiatowego w Rypinie.
   Był człowiekiem o dużej posturze i jeszcze większym sercu.Nie znosił kompromisów i nie był poprawny politycznie,szczególnie w sytuacjach gdy zwykłym ludziom działa się krzywda. W ostatniej drodze żegnały go liczne rzesze mieszkańców Rypina i okolic w asyście trzech sztandarów NSZZ Solidarność. Były poczty sztandarowe Podregionu Rypin, Lipnowskiego Konwektora oraz Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.Odszedł w wieku zaledwie 65 lat. Najbliższej rodzinie zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia.
Janusz Dębczyński Wiceprzewodniczący ZR.
więcej »
Opublikowano 23-11-2017 21:30
hosting
    Że jest możliwa współpraca pomiędzy politykami a związkiem zawodowym może to poświadczyć przykład z Brodnicy. Tamtejszy szpital powiatowy, po ubiegłorocznej znacznej rozbudowie i przebudowie, co pochłonęło wiele milionów złotych nie może złapać "finansowego oddechu". Rzecz jasna jest to także problem dla tamtejszej komisji zakładowej NSZZ"S", której przewodniczy Maria Wilangowska. Wraz z szefem Podregionu (jednocześnie sekretarzem ZR) Piotrem Grążawskim przedłożono sprawę lokalnemu politykowi PiS Janowi Kowalskiemu.  Ten porozumiał się z senatorem Andrzejem Mioduszewskim (PiS), zaś senator z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłem. Uzgodniono termin spotkania w Warszawie i wypadł on właśnie dziś. Minister przyjął przedstawicieli Brodnicy (Kowalskiego, Grążawskiego) oraz senatora Mioduszewskiego i w prawie godzinnej rozmowie wyjaśniono sobie sprawy powiatowego szpitala. Uwagi brodniczan okazały się na tyle cenne, że mogą spowodować korektę dofinansowania.
Na zdjęciu J. Kowalski i senator A. Mioduszewski, z drugiej strony aparatu - Piotr Grążawski
   
więcej »
Opublikowano 22-11-2017 10:15
     Podczas wczorajszych (21.11) obrad Prezydium Zarządu Regionu rozpatrywano głównie wewnętrzne sprawy związku w Regionie, a także propozycje wynikające z udziału przewodniczącego ZR w zespole doradczym wojewody kujawsko pomorskiego. Chodzi o to, iż jak wynika z podsumowania wojewody nie wszystkie gminy wykonały postanowienia uchwały sejmu o wyeliminowaniu z nazw ulic tych patronów, którzy kojarzą się z systemem komunistycznym. W porozumieniu z lokalnymi środowiskami będziemy mogli zaproponować swoje uwagi, czy kandydatury nowych patronów. Po akceptacji wojewody mogą one być wprowadzone w sposób administracyjny (bez konsultacji i zgody samorządów).
    Prezydium wstępnie rozpatrywało też propozycję swojego udziału w pewnym miesięczniku wydawanym pod egidą i logiem "Solidarności". Warunki podane przez wydawcę określono jako "ciekawe i dobre", choć przed podjęciem ostatecznej decyzji Prezydium będzie potrzebowało bardziej szczegółowych danych, a poza tym akceptacji Zarządu Regionu.
    Ze zgłoszeń napływających do Regionalnej Komisji Wyborczej wynika, iż jeszcze przed końcem tego roku kilkanaście komisji zakładowych w Regionie przeprowadzi u siebie wybory władz na nową kadencję. Tu przypominamy, że zamiar przeprowadzenia wyborów należy bezwzględnie zgłosić do RKW, lub co najmniej do jej przedstawiciela (tacy są we wszystkich Oddziałach i większości Podregionów).
więcej »
Opublikowano 19-11-2017 19:18
hosting
   Do Zarządu Regionu dostajemy wiele sygnałów o odbywających się w tych dniach zebraniach komisji zakładowych. Najczęściej omawianym tematem podczas takich spotkań to ustalanie kwestii związanych z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia; paczki, bony, a może jeszcze coś innego. Temat drugi to już bezpośrednie powiązanie z kończącą się kadencją, czyli wyznaczanie terminu zebrania wyborczego, kwestie sprawozdań, kompletowania dokumentacji.
   W toruńskiej ENERDZE też dotknięto tych tematów, choć najważniejszym były wybory Społecznych Inspektorów Pracy w spółkach objętych działaniem MKZ Energa. Na szczeblu podstawowym już wyłoniono, a przed związkowcami, a właściwie całą załogą wybór głównego SIP firmy. Tam, gdzie startowali kandydaci wspierani przez Solidarność poszło "całkiem nieźle" - jak to ostrożnie ocenił przewodniczący MKZ energetyków Józef Adamczewski. W praktyce niemal 90 % kandydatów NSZZ"S" zostało wybranych.
   ENERGA jest w trakcie negocjowania nowej "umowy społecznej" (poprzednia już się skończyła) i jak na razie nasi związkowcy nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do tego, co proponuje strona pracodawcy. Jedną z największych trudności sprawia wyegzekwowanie jednakowych standardów dla pracowników w tych samych grupach zawodowych, lecz pracujących w różnych regionach (np. monter w Gdańsku ma większe wynagrodzenie, niż monter w Toruniu). Trudno też negocjuje się gwarancje zatrudnienia, co jak na dzisiejsze warunki rynku pracy  trochę zaskakuje.
Fot. "Szklana pułapka" tak pracownicy nazywają budynek Zarządu Energi w Gdańsku
więcej »
Opublikowano 14-11-2017 20:42
hosting
       Złożony przez PiS w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewiduje wprowadzenie od wyborów w 2018 roku zasady dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uelastycznienie terminu wyborów samorządowych oraz zmianę sposobu wybierania PKW. Autorzy projektu argumentowali, że uwzględniając stanowiska prezydenta, opozycji i samorządowców, wprowadzają zasadę ograniczenia do dwóch kadencji włodarzy miast i wsi dopiero od 2018 roku.
     Zodnie z projektem wybory do rad gmin mają być proporcjonalne. W gminach do 20 tys. mieszkańców nie obowiązywałby próg wyborczy. W wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybieranych ma być od 3 do 7 radnych. Kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta będzie mógł się ubiegać o mandat radnego w swojej gminie, ale nie będzie mógł kandydować do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.
     Organizacja wyborów ma przejść całkowicie w ręce Państwowej Komisji Wyborczej. "Nie może być tak, że gmina, wójt, burmistrz, czy prezydent, który zazwyczaj jednocześnie ubiega się o kolejną kadencję, jednocześnie organizuje wybory" - tłumaczył poseł PiS Łukasz Schreiber. Reforma Państwowej Komisji Wyborczej zakłada wybór siedmiu jej członków przez Sejm, przy czym największy klub parlamentarny wskazywałby trzech. Po jednym wskazałyby Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Do PKW będą mogły zostać zgłoszone osoby spełniające wymagania do pełnienia stanowiska sędziego. Byliby oni wybierani przez parlament proporcjonalnie do liczebności klubów parlamentarnych, po uprzednim wskazaniu przez kluby. Zgodnie z projektem, obecna kadencja PKW wygasłaby wraz z końcem kadencji Sejmu, a wyboru nowej Komisji dokonaliby posłowie kolejnej kadencji. Inna z zaproponowanych zmian w prawie wyborczym umożliwi odejście od sztywnego terminu zarządzania wyborów samorządowych. Z obecnych przepisów wynika, że przyszłoroczne wybory mogą się odbyć tylko w jednym terminie - 11 listopada. W tym samym terminie przypadną obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Ponadto - zgodnie z propozycją prezydenta Andrzeja Dudy - 11 listopada miałoby się odbyć postulowane przez niego referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji. Zgodnie z propozycjami PiS pierwszy możliwy termin wyborów samorządowych przypadałby ok. 20 października 2018 roku.
Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny
więcej »
Opublikowano 12-11-2017 20:14
SPIS DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W ZWIĄZKU:
hostingSTATUT NSZZ "Solidarność"
Warunki pełnienia funkcji związkowych zawarte w §47 Statutu NSZZ "Solidarność".pdf
Ordynacja wyborcza 2017 UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zmieniona Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity).pdf
UCHWAŁA KK nr 15/17 ws. rozszerzenia składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022.pdf UCHWAŁA KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022.pdf
UCHWAŁA KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022.pdf
UCHWAŁA KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wyborczych.pdf
UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/czlonków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13.pdf
UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku.pdf
UCHWAŁA KK nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13.pdf
     Przypominamy, że wyborów w komisjach zakładowych należy dokonać do dnia 31 marca 2018 roku. Chęć ich przeprowadzenia trzeba zgłosić przedstawicielowi Regionalnej Komisji Wyborczej. Przebieg wyborów musi mieć swoją dokumentację, a potrzebne do tego wzory i szablony znajdziesz tu - www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/ordynacja-wyborcza/uchwaly-dot-wyborow-w-zwiazku
więcej »
Opublikowano 09-11-2017 21:40
  hosting  Po wprowadzeniu stanu wojennego NSZZ „Solidarność” zeszła do podziemia. Tak było również w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” w Grudziądzu. Pod koniec 1988r, działacz podziemia Edward Marks utworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” i rozpoczął starania o ... rejestrację. Jeszcze wtedy wymagało to sporo odwagi i determinacji, ale 2 maja 1989r udało się, po czym „Solidarność” w „Stomilu” rozpoczęła ponownie legalną działalność, przyjmując na siebie wiele trudnych zadań.    
    Niestety pogarszała się ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Kierownictwo zakładu nie radziło sobie z wyzwaniami, a pracownicy zarabiali coraz mniej, pogarszały się warunki pracy, wzrastało niezadowolenie. W końcu 3 sierpnia 1989 roku robotnicy pracujący na oddziale powlekania tkanin ogłosili strajk okupacyjny, do którego w ciągu kilku godzin przyłączyła się cała załoga firmy. Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przekształcono w Komitet Strajkowy. Opracowano postulaty, omówiono sposoby postępowania i prowadzenia strajku, wytypowano osoby do rozmów. Zdecydowana większość pracowników nie opuściła terenu zakładu, co świadczyło o potężnej determinacji, gdyż trzeba wiedzieć, że z około 4,5 tysięcznej załogi „Stomilu” niemal 80 procent stanowiły kobiety (żony, matki, obarczone licznymi obowiązkami domowymi). Rozmowy strajkujących z dyrekcją firmy przeciągały się i wkrótce było jasne, że najbliższą niedzielę wszyscy spędzą w zakładzie. Wówczas to postanowiono, iż 6 sierpnia na terenie „Stomilu” zostanie ustawiony krzyż, oraz ołtarz, przy którym kapłan z Kościoła Młodzieżowego odprawił uroczystą mszę świętą w intencji strajkujących. 
   Dwa dni później 8 sierpnia 1989 roku zakończono jedyny w Grudziądzu strajk okupacyjny. Życzeniem członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” było, aby krzyż pozostał na terenie firmy jako pamiątka tamtych gorących sierpniowych dni 1989 roku. Tak się stało. Tymczasem niekontrolowany napływ do kraju obuwia tkaninowo -gumowego lub PCW – spowodował dramatyczny spadek produkcji w G.Z.P.Gum. "Stomil". W połowie lat 1990- tych zaszła więc konieczność restrukturyzacji (zwolnień pracowniczych) i podziale zakładu na spółki. Liczba członków "Solidarności" skurczyła się dramatycznie, powoli zapominano o krzyżu, który niekonserwowany zaczynał niszczeć i pochylał się.
Wprowadzone zmiany organizacyjne nie pomogły jednakże na długo i kolejno do 1999 r. upadły spółki, a w końcu 23.10.2001 r. została ogłoszona upadłość G.Z.P.Gum. "Stomil" S.A. Kilka miesięcy po tym krzyż pochylił się jeszcze bardziej i odpadło z niego ramię... Trzeba było go rozebrać, usunąć. Uczyniło to dwóch robotników. Wokół było pusto, cicho, żadne maszyny nie pracowały. Robotnicy mieli w kieszeni kwity z wypowiedzeniem umowy o pracę...
więcej »
Opublikowano 09-11-2017 16:53
hosting
   Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy w Inowrocławiu odbyła się skromna uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego biura Oddziału Inowrocław. Tego dnia do siedziby przybyła także pani poseł Ewa Kozanecka (PiS) oraz prawie wszyscy szefowie komisji zakładowych. Liczna była delegacja włocławian, a także Prezydium Zarządu Regionu. Po poświęceniu pomieszczeń przez księdza Leszka Kaczmarka z Inowrocławia i krótkich, okolicznościowych wystąpieniach  gości, od razu udostępniono biuro do jego normalnych funkcji. Warto dodać, że przy ul. Królowej Jadwigi 42 nasz lokal sąsiaduje z biurem poselskim poseł Ewy Kozaneckiej (PiS).
hosting
więcej »
Opublikowano 07-11-2017 20:54
hosting
     Dziś (7.11), we włocławskiej siedzibie  odbyło się zebranie przewodniczących komisji zakładowych Oddziału Włocławek. Prowadził je Janusz Dębczyński, a wśród najważniejszych tematów znalazły się: rozpoczęcie kampanii wyborczej w związku, informacje o pracach Komisji Krajowej i Zarządu Regionu, drobniejsze sprawy wewnętrzne.
    Janusz Dębczyński przypomniał, iż właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza (od 1 listopada do 31 marca przyszłego roku) na szczeblu podstawowym i w związku z tym poinformował o podstawowych zasadach ordynacji wyborczej i innych związanych z tym wewnętrznych przepisów. Sławomir Szablewski rozprowadził wśród zebranych druki ankiet czemu towarzyszyła dyskusja o konieczności zweryfikowania danych z niektórych komisji zakładowych, gdyż te czasem są dalece nieaktualne. Przestrzeżono przed zdarzającymi się w przeszłości przypadkami zawyżania liczby członków zakładowego związku (co pozwalało np. na samodzielny wybór delegata; obecny klucz - jeden delegat na każde 70 członków kz). Teraz może się zdarzyć, iż w przypadkach wątpliwych Regionalna Komisja Rewizyjna może zweryfikować np. na podstawie wysokości odprowadzanych składek.
     Zebrani dyskutowali też o pojawiających się w przestrzeni publicznej niepokojących wiadomościach na temat niekorzystnych dla pracowników projektach nowelizacji prawa pracy (choćby propozycji niepłatnego urlopu na żądanie). Przypomniano też, że o ile w 1980 roku związkowcy strajkowali o wolne od pracy soboty, to pewnie do głowy wówczas nikomu nie przyszło, że za ponad 30 lat przyjdzie walczyć o ... wolne niedziele.
hosting
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|220|221|222
następna »