aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Wtorek, 19 czerwca 2018
Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Opublikowano 25-04-2018 21:31
hosting
     Tematem dzisiejszych obrad Prezydium Zarządu Regionu były przygotowania do majowego Walnego Zebrania Delegatów Regionu, a także omówienie tematyki ostatniej w tej kadencji sesji Zarządu Regionu (7 maja w Toruniu). Ustalono schematy do sprawozdań z prac za całą kadencję, a także skarbnik Mariusz Kawczyński zaprezentował historię działań finansowych, spływ składek, kierunki wydatków, dochodów itp. 
      Z satysfakcją odnotowano spadek liczby interwencji związku na rzecz członków. Zmniejszyła się także liczba spraw prowadzonych przez nas w sądach, za to zmienił się ich "ciężar gatunkowy". O ile jeszcze dwa lata temu dominowały sprawy o niesłuszne lub nieuzasadnione zwolnienia albo o złamanie ich procedury, o tyle teraz dominują sprawy finansowe; o należną zapłatę np. nadgodzin, tzw "setek" (dyżurów niedzielno - świątecznych), wysokość odszkodowań itp. To bardziej skomplikowane sprawy, wymagające bardziej specjalistycznej wiedzy prawnej.
Fot. Wspomnienia są zawsze bez wad - z demonstracji związku 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie - drobna ale jakże wążna część naszej reprezentacji.
więcej »
Opublikowano 24-04-2018 22:29
Darmowy hosting iv.pl
     We wtorek 24 kwietnia 2018 r. odbyły się wybory w Radzie Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ Solidarność Regionu Toruńsko-Włocławskiego we Włocławku.W głosowaniu tajnym na funkcję przewodniczącego Rady wybrano jednogłośnie już po raz piąty Janusza Dębczyńskiego (na fot w środku). Na jego zastępcę został wybrany ponownie Sławomir Szablewski a sekretarzem Eliżbieta Bańka-Brudzińska. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z pracy Oddziału za ostatnie cztery lata. W zebraniu gościliśmy poseł RP Joannę Borowiak oraz przewodniczącego ZR Jacka Żurawskiego.
     Pani poseł która jest członkiem Solidarności podkreśliła ostatnie dobre zmiany we włocławskim Anwilu i stabilność tej kluczowej dla naszego miasta firmy. Zadeklarowała również dalszą, ścisłą współpracę ze strukturami naszego Związku. Szef ZR mówił o sprawach bieżących oraz zbliżającym się WZDR które odbędzie się 28 maja 2018 r.
J.Dębczyński
 
 
więcej »
Opublikowano 23-04-2018 21:53
Darmowy hosting iv.pl
Związkowcy z Inowrocławia mają chyba najbliżej do sanktuarium w Licheniu (mowa o naszych Oddziałach i Podregionach), więc i tradycje pielgrzymowania są u nich najdłuższe, a reprezentacje liczne. Mariusz Kawczyński (od niedawna ponownie sprawuje funkcję przewodniczącego Oddziału Inowrocław) - jak zawsze - ze swoimi związkowcami...
Darmowy hosting iv.pl
więcej »
Opublikowano 23-04-2018 21:26
 hosting    Jedynie wolność rozumna jest darem świętym samego Boga danym człowiekowi, ludzkiej duszy, ludzkiemu bytowi, ale także rodzinom i narodom – powiedział dziś w Licheniu abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński podczas XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej.  Eucharystii, która rozpoczęła się w samo południe, przewodniczył abp Andrzej Dzięga ze Szczecina. Nawiązując do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wskazał, że należy o nią dbać, aby obecne i kolejne pokolenia Polaków mogły się nią cieszyć. – Okazuje się, że po stu latach wiemy jeszcze bardziej, nie tylko jak smakuje niepodległość, ale też jeszcze bardziej czujemy, jak nam na niej zależy, ile jesteśmy gotowi jej poświęcić i jak jesteśmy w stanie bronić drogi niepodległości – powiedział abp Dzięga. Arcybiskup wskazał, że wolność, dana ludziom przez Boga, winna być rozumna i wykorzystywana w sposób racjonalny i rozumny.
     Przed rozpoczęciem południowej Mszy św. w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej głos zabrał p. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W słowie do uczestników pielgrzymki wyraził radość, że w roku, w którym przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, wielka rodzina „Solidarności” może spotkać się i modlić w Licheniu. Piotr Duda zapewnił, że NSZZ „Solidarność” będzie dbał o interesy pracowników, na tyle, na ile będzie to możliwe. Zaznaczył, za patronem „Solidarności”, bł. ks. Jerzym Popiełuszko, że człowieka i pracownika należy traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. Wyraził radość z przyjęcia ustawy, dzięki której wiele osób nie musi pracować w niedziele, a swój cenny czas mogą poświęcić rodzinie i najbliższym. Dodał jednocześnie, że jest jeszcze wiele kwestii, które potrzebują uwagi i naprawy. W dzisiejszej XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyło kilka tysięcy osób.
     Obecnych było także kilkadziesiąt pocztów sztandarowych przybyłych na uroczystości z zakładów pracy z całego kraju w tym także z naszego Regionu. Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście i wierni udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie przedstawiciele poszczególnych okręgów złożyli kwiaty.
hosting
więcej »
Opublikowano 18-04-2018 20:48
 
hosting To prawdopodobnie najszybszy i najbardziej wytrzymały w biegu członek Solidarności w naszym Regionie. Marcin Gralak z Inowrocławia - bo o nim tu mowa - od lat uprawia sport biegowy, budząc nasz podziw i przynosząc naszemu Regionowi rozgłos. Niedawno znalazł się w czołówce biegaczy podczas maratonu w Gdańsku. "Mając w nogach" wiele kilometrów zawsze czujnie wypatrzy aparaty fotograficzne kolegów, by przesłać pozdrowienia do Regionu. A już tak zupełnie poważnie - bez Marcina nie obędzie się żadne większe przedsięwzięcie związkowe. Nie przepycha się, nie kandyduje "do funkcji", do medali; jest przeważnie w tle, gdzie organizuje, koordynuje, wozi, targa rozmaity sprzęt, czuwa żeby wszystko się udało. Bez takich jak on wiele przedsięwzięć byłoby zdecydowanie trudniej zorganizować. Gdy ma wolny czas - biega. 
   Mamy w Regionie więcej podobnych pasjonatów i to w różnych dziedzinach - będziemy ich przedstawiać, bo warto.
Foto - Łukasz Klasa (Gdańsk) Text - Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 16-04-2018 20:36
hosting
     32 delegatów Oddziału Inowrocław wybrało przewodniczącego i ośmioosobową Radę Oddziału Inowrocław. Nadal będzie nią kierował Mariusz Kawczyński.
     16 kwietnia, o godz 10, w sali obiektu Spółki KOM ROL w Kobylnikach rozpoczęły się obrady delegatów Oddziału Inowrocław. Prowadzący obrady Jan Dybicz sprawnie doprowadził do wyłonienia niezbędnych komisji i zorganizowania spraw proceduralnych, po czym wysłuchano sprawozdania ustępującego przewodniczącego. Tu Kawczyński przypomniał wspólne akcje związkowe polegające na udziale w demonstracjach i protestach ale też swego czasu głośnych sprawach sądowych. Podniósł skuteczność związkowej opieki i rzetelnie przedstawił rozmaite kłopoty jakie wyrastały na drodze. W końcu podziękował zebranym za wsparcie pracy związkowej, wyrażając nadzieję na dalsza pracę wszystkich. W dyskusji po sprawozdaniu podkreślano zwłaszcza działania w minionej kadencji nad podniesieniem roli Społecznej Inspekcji Pracy. Tu prowadzący Jan Dybicz zaproponował aby dyskusję kontynuować w momentach gdy komisja skrutacyjna będzie zajęta liczeniem głosów. Sala przegłosowała propozycję pozytywnie.
   Gdy doszło do punktu "zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Oddziału" padło tylko jedno takie zgłoszenie - właśnie Mariusza Kawczyńskiego. W wyborach otrzymał wszystkie głosy, co tym samym potwierdziło jego znakomitą pozycję lidera wśród inowrocławskich związkowców.  
     Bardzo sprawnie wybrano także ośmioosobową Radę Oddziału. Przyjęto stanowisko w sprawie lokalnej koordynacji uroczystości 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę (tu chodziło o takie ustawienie godzin imprez - uroczystości w mikroregionie inowrocławskim aby nie kolidowały z sobą, co pozwoli związkowcom na wzajemne uczestnictwo).
Fot góra - Mariusz Kawczyński zaraz po wyborze odbiera gratulacje, niżej poczet sztandarowy Inowrocławian.
Text & foto Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 15-04-2018 14:52
hosting
     Na 27 kwietnia Prezydium ZR zaplanowało przeprowadzenie ostatniej sesji Zarządu Regionu tej kadencji. Obrady mają  mieć zwykły charakter i nie przewiduje się jakichś innych akcentów, choć pewnie bez wspólnego zdjęcia się nie obędzie. Tymczasem członkowie Prezydium dyskutowali nie tylko o programie obrad, lecz także omawiano przygotowania do zbliżającego się Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Z podsumowań akcji wyborczej wynika, że może w nim wziąć udział około 120 delegatów. Do przygotowania jest szereg sprawozdań, a także wiele pracy organizacyjnej. To wszystko nieco zakłóca fakt, iż kilka komisji zakładowych nie przeprowadziło jeszcze wyborów. Trzeba tam dotrzeć i wyjaśnić takie stanowisko.
     Prezydium omawiało też przygotowany przez pewną firmę projekt nowej strony internetowej. Na razie nie zyskał akceptacji, ponieważ głoszono do niego kilka uwag. Mimo to strona ma być gotowa przed Walnym Zebraniem Delegatów.
Fot - część przewodniczących kz z ziemi dobrzyńskiej - po wyborach trochę się zmieniło...
Fot & text Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 11-04-2018 20:13
     Okazuje się, iż mimo rozmaitych sprostowań wciąż potrzebujemy informacji o powstającym nowym prawie pracy, zatem przypomnieć wypada, ze kodeks pracy jest przestarzałym dokumentem, gdyż stworzono go ponad 40 lat temu! Istniały wówczas zupełnie inne warunki i realia i - żeby nie filozofować -  dlatego też kodeks należy zastąpić nowym. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymagają rekodyfikacji. Natomiast regulacje ustawowe składające się na zbiorowe prawo pracy powinny zostać skodyfikowane. Według założeń nowe prawo ma ograniczyć biurokrację, a także zlikwidować zawiłe przepisy dające pole do nadużyć.
     W tym celu Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Do Komisji zostało powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Efekty ich pracy mamy poznać w połowie 2018 roku.
Zespół ma przyjrzeć się przede wszystkim zawiłościom kodeksu, który z powodu nieprzejrzystych przepisów regularnie jest obchodzony. Więcej uprawnień mają też mieć pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, czyli śmieciowych.
     Do opinii społecznej już od ubiegłego roku docierają rozmaite "przecieki" co do propozycji nowych zapisów. Jak sie okazuje - nie wszystkie są prawdziwe, a wszystkie to tylko jeszcze nie uzgodnione propozycje.
     Niektóre mają znaczne szanse na poparcie przez Solidarność. Wielu np. pozytywnie wyraża się o uelastycznieniu okresów urlopowych oraz zmianach w systemie premiowania. Pro[pozycje zespołu mówią - jaki urlop jest nabywany przez pracownika w hostingdanym roku kalendarzowym w tym samym roku będzie musiał być przez niego wykorzystany. Skoro urlop ma służyć wypoczynkowi i regeneracji, nie można go przekładać na rok następny. Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po zmianach każdemu przysługiwać będzie 26 dni. Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, by czas urlopu został zmniejszony.
    O innych propozycjach będziemy pisali w najbliższym czasie.
Red. PG
więcej »
Opublikowano 09-04-2018 20:03
hosting
Wypadki śmiertelne - marzec 2018
     1. 06 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 marca 2018 około godz. 08.00 uległ pracownik firmy transportowej z siedzibą w miejscowości Stopka. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku kierowcy został znaleziony nieprzytomny w kabinie pojazdu. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
     2. 20 marca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 13 marca 2018 roku około godz. 16.00 w Grudziądzu uległ pracownik firmy budowlanej z Torunia. Poszkodowany podczas wykonywania prac związanych z ocieplaniem dachu wpadł w niezabezpieczony otwór technologiczny. Spadł z wysokości ok. 18 metrów na betonową posadzkę. W wyniku doznanych urazów poniósł śmierć.
     3. 22 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 15.30 na terenie budowy w miejscowości Czernikowo uległ pracownik firmy budowlanej z Grudziądza. Poszkodowany został znaleziony nieprzytomny w pomieszczeniu służącym do ogrzewania się pracowników. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.
     4. 28 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 27 marca 2018 roku około godz. 02.30 uległ pracownik firmy transportu drogowego z Torunia. Do wypadku doszło na drodze krajowej w okolicach Sieradza. W tył pojazdu Citroen Berlingo, w którym znajdował się poszkodowany uderzył samochód ciężarowy, którego kierowca utracił panowanie nad pojazdem.
Wypadki ciężkie – marzec 2018
     1. 01 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 19 lutego 2018 roku około godz. 08.15 uległ pracownik ochrony obiektu użyteczności publicznej w Bydgoszczy. Podczas podjętej interwencji pracownik został kopnięty w krocze przez interesanta. Następnie został przewieziony do szpitala, gdzie w wyniku badania podjęto decyzję o usunięciu jednego jądra.
     2. 02 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 21 lutego 2018 roku około godz. 17.15 uległ pracownik zakładu przetwórstwa spożywczego w Bydgoszczy. Wypadek zaistniał podczas wykonywania testów maszyny pakującej. Lewa dłoń pracownika została pochwycona i zakleszczona przez ruchome elementy maszyny. W szpitalu podjęto decyzję o pourazowej amputacji trzech palców.
     3. 09 marca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.00 na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Bramka uległ pracownik firmy branży konstrukcji metalowych z Bukowca. Podczas transportu elementu konstrukcji dachu nastąpił upadek ładunku, który spadł na poszkodowanego powodując urazy wewnątrz jamy brzusznej. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
     4. 16 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.20 na terenie zakładu branży instalacyjnej w Solcu Kujawskim uległ pracownik zatrudniony na stanowisku operatora maszyn. Podczas wyciągania detalu z prasy nastąpił ruch suwaka, który zakleszczył dłoń operatora. Spowodowało to amputację trzech palców.
     5. 21 marca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.10 na terenie prywatnej posesji w Toruniu uległ pracownik firmy remontowo – budowlanej z Torunia. Poszkodowany spadł z dachu garażu, z wysokości ok 3,0 metrów doznając urazu kręgosłupa.
Źródło - PIP Bydgoszcz
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|229|230|231
następna »