aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Wtorek, 19 czerwca 2018
Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Opublikowano 16-05-2018 20:32
hosting
      Do 11 czerwca dyrektorzy szkół mają czas, by wystąpić do gminy o pieniądze na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; do 25 czerwca samorząd przekaże zbiorczy wniosek do wojewody.
     O wsparcie finansowe z budżetu państwa można ubiegać się na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole. Chodzi o przygotowane przez uczniów wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości lub o wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie dopuszcza też inne formy świętowania, np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice czy imprezy sportowe.
     Publikujemy wzór wniosku o dofinansowanie organizowanych przez szkoły wystaw czy wycieczek związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości Polski. W Dzienniku Ustaw ukazało się rządowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Ministerstwo edukacji te działania określa mianem projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. W ramach programu szkoły mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości od 3 do 10 tys. zł. Wnioski składają w gminach, a te zbiorczo występowac będą do wojewody (o kwotę od 3 do 50 tys. zł).
     Resort edukacji opublikował na swojej stronie wniosek dla szkół (są też szczegółowe informacje), znajdziesz go tu men.gov.pl/niepodlegla/projekt-godnosc-wolnosc-niepodleglosc-zachecamy-do-skladania-wnioskow
więcej »
Opublikowano 15-05-2018 20:43
     W trakcie długiej kampanii wyborczej do władz związkowych na nowa kadencję (Walne Zebranie delegatów Regionu odbędzie się 28 maja w Toruniu), oprócz wielu spostrzeżeń członkowie Regionalnej Komisji Wyborczej biorący udział w zebraniach odnotowali, że wciąż w wielu firmach lekko podchodzimy do funkcji społecznego inspektora pracy, tymczasem jest to funkcja ze wszech miar potrzebna i pożyteczna. W dyskusjach przed WZD pada wiele sugestii aby tę kwestię wysoko podnieść w nadchodzącej kadencji. Być może uczynić ją nawet priorytetem, a koniunktura na takie działania jest dobra. Dla przypomnienia p podstawowe informacje.
hosting
     Społeczna inspekcja pracy, której organizację określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – u.s.i.p. jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu, choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe (art. 2 u.s.i.p.).
    Niezwykle istotną kwestią jest, że wybory SIP należą do autonomicznych, wyłącznych uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Ważność wyborów społecznego inspektora pracy nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli (np. sądowej), zaś pracownik wybrany na społecznego inspektora pracy nie ma żadnej, a w szczególności biernej legitymacji procesowej (wybór jego osoby nie może być poddawany w wątpliwość przez żaden organ ani gremium; dotyczy to również pracodawcy) w sprawie o ustalenie nieważności jego wyboru na społecznego inspektora pracy, o czym wypowiadał się już kilkukrotnie Sąd Najwyższy (m.in. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., II PK 339/05, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 218, czy postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11, Lex nr 1163327). Tak więc pracodawca nie ma prawa ani powoływać, ani odwoływać społecznego inspektora pracy, bowiem funkcja ta podlega wyłącznie zakładowym organizacjom związkowym.
więcej »
Opublikowano 14-05-2018 20:59
hosting
 13 maja, wieczorem zmarł Zdzisław Dumowski (1953 - 2018), absolwent polonistyki UMK, działacz toruńskiej "Solidarności". W czasie karnawału "S" 1980-1981, współredagował wydawane przez Zarząd Regionu Toruń NSZZ "S" "Wolne Słowo". Po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany i Internowany w Potulicach i Strzebielinku. Dzoałał w Toruńskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności opozycyjnej. M.in. współredagował "Toruński Informator Solidarności". Był burmistrzem Sierpca (1991 - 1995) oraz radnym Rady Miasta Sierpc i powiatu sierpeckiego (1990 - 2006). Był lokalnym patriotą. Angażował się w działalność stowarzyszeń regionalnych.
 
Pogrzeb śp. Zdzisława odbędzie się w Sierpcu, w czwartek 17 maja - o 12.3o.
więcej »
Opublikowano 09-05-2018 21:05
   Jak już publikowaliśmy odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu, lecz Prezydium ZR będzie działało aż do wyboru nowego. Właśnie dziś (9maja) jego członkowie zebrali się na naradę (jak prawie każdego tygodnia). Omawiano i podejmowano decyzje w kwestiach organizacyjnych, dotyczących zbliżającego się Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Podzielono także obowiązki na najbliższe dni.
   A w naszej galerii działaczy, którzy odeszli w minionej kadencji przypominam sylwetkę Bogdana Włocha z Inowrocławia. Był znanym, lubianym członkiem Zarządu Regionu. Zmarł 10 września 2016 roku.
Tekst i foto - Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 08-05-2018 18:11
hosting
     160 lat temu, w Toruniu, po raz pierwszy na ziemiach Polski wydrukowano „Pana Tadeusza”. Ówczesna drukarnia Lambecka znajdowała się przy ul Piekary 35, dokładnie w tej samej kamienicy, która obecnie jest własnością Zarządu Regionu Toruńsko hostingWłocławskiego NSZZ „Solidarność”. Pasjonaci dziewiętnastowiecznej historii naszego Pomorza Nadwiślańskiego zwracają szczególną uwagę na lata 1848-1871, jako na okres dość zgodnego współżycia Polaków i Niemców, zwłaszcza na terenie historycznej ziemi chełmińskiej.Jednym z objawów owego zgodnego współżycia była wzmożona aktywność niemieckich drukarzy w wydawaniu polskich druków. Tylko w działających wówczas drukarniach Köhlera (Brodnica). Lohdego (Chełmno), Röthego (Grudziądz), Lambecka (Toruń) wyprodukowano 194 tytuły! A nie jest to w żadnym razie pełna liczba, bo gdy weźmiemy pod uwagę wydawnictwa mniej znanych drukarni, to wówczas trzeba nam będzie dodać jeszcze ponad 60 pozycji. W ogóle, niemieckie oficyny Prus Zachodnich w latach 1848-1871 wydrukowały 379 tytułów, z czego najwięcej w Brodnicy - 104 i Toruniu - 103. Po zjednoczeniu Rzeszy, na fali narastającego nacjonalizmu zjawisko stopniowo zanikało, aż pod koniec XIX wieku ustało zupełnie.
      14.XI 1814 roku w podtoruńskim Górsku. w rodzinie ewangelickiego pastora Lambecka przyszedł na świat chłopiec ochrzczony aż trzema imionami: Maksymilian Georg Ernest. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w rodzinnej wiosce, a po skończeniu tutejszej szkoły, przez trzy lata uczęszczał do toruńskiego gimnazjum...
Cały artykuł - autorstwa Piotra Grążawskiego - możesz przeczytać tu www.solidarnosc.torun.pl/146,torunski-pan-tadeusz.html
więcej »
Opublikowano 07-05-2018 21:02
   hosting  Dziś (7 maj) odbyło się ostatnia w tej kadencji sesja Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Obrady miały zwykły "roboczy" przebieg; podjęto dwie uchwały o znaczeniu wewnętrznym i omówiono sprawy związane ze zbliżającym się Walnym Zebraniem delegatów.
   Dopiero pod koniec obrad pojawiły się "okolicznościowe momenty". Pierwszy z nich, gdy przewodniczący ZR, na ręce Ludmiły Fastowicz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji jej urodzin (było chóralne 100lat). W drugim Żurawski podziękował wszystkim za zaangażowanie trud, a czasem nawet poświęcenie w pracy dla Regionu. Następnie głos zabrał Zdzisław Kulka (KPTS) dla którego to była ostatnia ale szósta z kolei(!) kadencja w Zarządzie Regionu. Krótko, choć serdecznie podziękował za lata współpracy, deklarując, że nie ma zamiaru rozstawać się z Solidarnością i pozostanie nadal aktywnym związkowcem. W podobnym duchu wypowiedział się Janusz Hejbucki były przewodniczący Solidarności w toruńskiej ELANIE.
   Czy zmian będzie więcej zobaczymy po wynikach wyborów na Walnym Zebraniu Delegatów w Toruniu 28 maja.
Fot u góry - Ludmiła Fastowicz, niżej - Zdzisław Kulka
Text i foto - Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 06-05-2018 12:56
   Od 10-ciu lat włocławska Solidarność obchodzi święto ludzi pracy w kościele św.Józefa na włocławskim Zazamczu z inicjatywy biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Wcześniej jeździliśmy do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu biorąc udział w ogólnopolskiej pielgrzymce świata pracy 1-go maja.
   Spotkania na Zazamczu nawiązują też do mszy za Ojczyznę i tygodni kultury chrześcijańskiej organizowanych przez ówczesnego proboszcza ks.Michała Pietrzaka w okresie gdy Solidarność była zdelegalizowana .Obecny duszpasterz ks. Eugeniusz Strzech stara się kontynuować te tradycje wzbogacając je występami artystycznymi i festynem parafialnym przy kościele. W mszy świętej uczestniczą poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, sferę przemysłową reprezentuje poczet Solidarności Anwilu S A, budżetówkę poczet Solidarności Oświatowej, rolników - poczet Solidarności Rolników Indywidualnych oraz poczet Cechu Rzemiosła. W liturgii której zawsze przewodniczy wspomniany ks.biskup uczestniczą też parlamentarzyści, na czele z poseł Joanną Borowiak, samorządowcy z prezydentem miasta i radnymi PiS.
   Natomiast włocławska pseudo lewica skupiona w SLD corocznie urządza sobie szopkę w postaci pochodu pierszomajowego kontynuując niechlubne tradycje PRL. Starzy towarzysze maszerują dziarsko w asyście leciwych lwic lewicy i wypasionych młodych kotów licznie żerujących na stołkach w urzędzie miasta i spółkach miejskich. Ta zadowolona z siebie grupa bardziej reprezentuje pracodawców i biznes niż świat pracy. Na szczęście ta nomenklaturowa kasta- z przyczyn nie tylko naturalnych - z roku na rok maleje i jest to tendencja trwała. Janusz Dębczyński.
więcej »
Opublikowano 03-05-2018 20:28
hosting
   W całym Regionie, praktycznie we wszystkich miejscowościach członkowie NSZZ"S" przyłączyli się do lokalnych obchodów Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja.
   W Toruniu wiele delegacji złożyło kwiaty pod  pod znajdującą się na kościele OO. Jezuitów tablicą upamiętniającą demonstracje z 1 i 3 maja 1982 roku. Wówczas tow władze stanu wojennego brutalnie rozprawiły się wówczas z tysiącami torunian manifestującymi swój sprzeciw wobec sytuacji w Polsce,  przywiązanie do święta 3 Maja oraz protestującymi przeciwko delegalizacji "Solidarności".
fot - 3 maja Toruń, zaraz za reprezentacją parlamentarzystów kwiatry złozyli m.in. przewodniczący ZR J. Żurawski i wiceprzewodniczacy ZR T. Jeziorek. Poniżej fot z uroczystości we Włocławku autorstwa Kingi Maślanki ( w środku wiceprzewodniczący ZR Janusz Dębczyński)
Tu możesz przeczytać art o tamtych wydarzeniach w Toruniu z 1982 roku www.radiomaryja.pl/informacje/tragiczny-torunski-maj-1982/
hosting
więcej »
Opublikowano 26-04-2018 23:23
     W mijającej kadencji odeszło od nas na zawsze kilku znanych, zasłużonych nietuzinkowych działaczy. Niewątpliwie do takich należał były długoletni przewodniczący komisji zakładowej w inowrocławskich WODOCIĄGACH - Stefan Ciećka. Był postacią niezwykle barwną, pełną specyficznego humoru wzmocnionego doskonałą gwarą kujawską. Będziemy go pamiętali....
Na fotografii z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą.
Text & foto Piotr Grążawski
hosting
więcej »

« poprzednia
1|2|3|4|...|229|230|231
następna »