aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Wtorek, 16 stycznia 2018
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Opublikowano 12-12-2017 20:46
hosting
Kujawsko-pomorskie uroczystości rozpoczną się dziś (12 grudnia) przed północą w Toruniu ceremonią złożenia kwiatów pod wmurowaną w ścianę kościoła akademickiego tablicą upamiętniającą brutalnie rozpędzoną przez peerelowską milicję patriotyczną manifestację z maja 1982.
Środowe (13 grudnia) obchody rozpoczną się o godzinie 10 w Potulicach (powiat nakielski), gdzie zaplanowano złożenie kwiatów pod wmurowaną w ścianę potulickiego więzienia tablicą upamiętniającą internowanie w stanie wojennym działaczy związkowych oraz działaczy antypeerelowskiej opozycji demokratycznej. Toruńskie obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajk rolników z NSZZ RI „Solidarność” w budynku toruńskiej cukrowni (ul. Kraszewskiego 40) w 1981 roku (godzina 18) oraz pod tablicę upamiętniającą działaczy opozycji antykomunistycznej więzionych i przetrzymywanych w Areszcie Śledczym MO przy Wałach Generała Sikorskiego 10 (godzina 18.30). O godzinie 19 odbędzie się msza święta w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego w kościele akademickim.
Uroczystości we Włocławku rozpoczną się o godzinie 17 od złożenia kwiatów pod bramą Zakładu Karnego (ul. Bartnicka 10). Godzinę później odbędzie się msza święta w katedrze, a po niej złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą prześladowanych działaczy niepodległościowych przy placu Kopernika.
więcej »
Opublikowano 10-12-2017 21:07
Nowe miejsca pracy powstałe od I do III kwartału 2017 roku.
hosting
Bezrobocie w Polsce wynosi 6,6%. Najwyższe jest w województwie Warmińsko-mazurskim 11,6%, natomiast nasze jest nieco lepsze, ponieważ plasuje się na drugim miejscu 9,8%... I tak od lat.... hosting
więcej »
Opublikowano 08-12-2017 08:29
hosting
To były dobre dwa lata. Rząd Pani Premier Beaty Szydło był w ocenie wielu związkowców - najlepszym, najbardziej wiarygodnym po 1989 roku. Także Piotr Duda - przewodniczący KK NSZZ"S", w trakcie dzisiejszego wystąpienia w TVP INFO (8.30) potwierdził właśnie taką opinię. Z nadzieją czekamy na deklaracje i czyny nowego premiera, którym ma zostać Mateusz Morawiecki. Chcemy kontynuacji polityki społeczno- socjalnej.
więcej »
Opublikowano 05-12-2017 23:24
hosting
   Organizacje zakładowe zgodnie z paragrafem 17 Statutu posiadają osobowość prawną , dlatego podlegają obowiązkowi podatkowemu od osób prawnych. Wypełnienie tych obowiązków spoczywa na władzach wykonawczych, tj.: Komisji Zakładowej lub Międzyzakładowej. Dokumenty składane przez komisje zakładowe do Urzędu Skarbowego: - wpis z rejestru komisji zakładowych - ksero REGON-u, uzyskuje się go w Urzędzie Statystycznym - ksero NIP (numer identyfikacji podatkowej) – uzyskuje się go w Urzędzie Skarbowym - numer rachunku bankowego – każda komisja zakładowa musi posiadać konto bankowe - sprawozdanie CIT-8 – do 31 marca roku następnego, do sprawozdania tego potrzebne są dane z ewidencji księgowej: przychody ogółem – ze składek członkowskich, z odsetek od środków na rachunku bankowym i terminowych lokat i koszty ogółem – statutowe, pozostałe - bilans za dany rok - rachunek zysków i strat za dany rok Zapomogi, które nie podlegają podatkowi od osób fizycznych to: w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – art. 21 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami zasiłki z tytułu urodzenia dziecka -art. 21 ust. 1 .pkt9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian za te świadczenia dla emerytów i rencistów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2006 i 2007 kwoty 2.280 zł wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych do wysokości 380 złotych (związkowe łącznie z ZFŚS) opłaty dla dzieci do 18 lat na; zorganizowany wypoczynek (kolonie, obozy, zimowiska), pobyt w sanatorium, przejazdy związane z wypoczynkiem do wysokości 760zł (zg. z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy) są wolne od podatku Świadczenia statutowe nie podlegają opodatkowaniu.
   Zgodnie z art.21 ust. l pkt 26 Ustawy wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacane związkowcom z funduszy związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci-do wysokości 2.280 zł łącznie ze wszystkich, też pozazwiązkowych, źródeł ( z wyj. świadczeń pomocy społecznej). Inne zapomogi niż wyżej wymienione podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bony towarowe nie wymienialne na gotówkę podlegają opodatkowaniu 19 % i łącznie z nadwyżką ponad 380 zł za świadczenie rzeczowe muszą być wykazane w rocznej informacji do US na druku PIT-8 C (za dany rok). Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku związki zawodowe nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc nie ciąży na nich obowiązek pobrania zaliczki i odprowadzenia jej na konto właściwego urzędu skarbowego. Członkowie związku powinni jednak w zeznaniu rocznym wykazać te kwoty, na podstawie sporządzonej przez KZ informacji PIT-8 C, jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
więcej »
Opublikowano 05-12-2017 23:24
 hosting  Kończy się praca przy naszym filmie o 13 grudnia 1981 w Lipnie. Zostało niewiele; kilka dogrywek lektora, gdzieniegdzie "podciągnięcie" koloru, coś tam w końcówce i już z niecierpliwością czekamy na premierę. Świeżutka sprawa - jest oficjalny plakat.
 
więcej »
Opublikowano 04-12-2017 23:24
hosting
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się wśród dziesięciu uczelni, które otrzymają dodatkowe 357 milionów złotych na programy kształcenia zgodne z potrzebami gospodarczo-społecznymi. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski wyjaśnia, że Zintegrowane Programy Uczelni mają poprawić jakość funkcjonowania uczelni. Część konkursu przeznaczona była tylko dla największych uczelni z najlepszym dorobkiem naukowym. Jarosław Gowin zapewnia jednak, że wszystkie uczelnie, które spełnią określone warunki i są gotowe podnosić jakość badań naukowych mają szansę na dofinansowane. Na początku przyszłego roku ministerstwo rozstrzygnie konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni dla małych i średnich szkół wyższych. Na wsparcie dla wszystkich typów uczelni w ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni resort nauki przeznaczył ponad miliard złotych.
Za radio PiK
więcej »
Opublikowano 30-11-2017 22:53
Wyhostingpadki śmiertelne – październik 2017
* 1. 19 października 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 18 października 2017 roku ok. godz. 15.00 na terenie zakładu usług transportowych w Lnianie uległ pracownik zatrudniony na stanowisku mechanika. Pracownik, po skończonej pracy, będąc na terenie zakładu rozmawiał z innymi pracownikami. W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i upadł na ziemię. Podjęto akcję reanimacyjną i wezwano na miejsce służby medyczne. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon pracownika.
* 2. 20 października 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 13.00 na terenie zakładu produkcji wyrobów z blachy w Białych Błotach uległ pracownik zatrudniony na stanowisku mistrza spawalni. Po skończonej naradzie kadry nadzoru poszkodowany wraz z innym mistrzem udali się do swojego biura. Siedząc na krzesłach, każdy przy swoim biurku prowadzili dialog. W pewnym momencie poszkodowany zasłabł i osunął się z krzesła na podłogę. Natychmiast współpracownik podjął akcję reanimacyjną oraz telefonicznie wezwał pomoc medyczną. Prowadzona akcja nie dała rezultatu i pracownik zmarł.
 
Wypadki ciężkie – październik 2017
* 1. 01 października 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 07.30 na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Wąbrzeźnie uległ jeden z pracowników. Podczas przezbrajania maszyny (kalandra) poszkodowany podjął próbę założenia papieru karbowanego na obracający się walec. Nastąpiło pochwycenie i wciągnięcie obu dłoni pomiędzy walce, co spowodowało zmiażdżenie dłoni.
* 2. 05 października 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 08.00 na terenie stolarni zakładu produkcji mebli ogrodowych w Sępólnie Krajeńskim uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie. Poszkodowany obsługiwał pilarkę tarczową do cięcia drewna. W pewnym momencie doszło do kontaktu małego palca lewej dłoni z będącym w ruchu narzędziem tnącym. Spowodowało to uraz w postaci amputacji palca.
* 3. 12 października 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, jaki miał miejsce tego samego dnia ok. godz. 12.40 na budowie budynku mieszkalnego w miejscowości Lubraniec. Poszkodowany spadł z dachu budynku, z wysokości ok. 6,0 metrów na podłoże doznając licznych obrażeń ciała w tym głowy. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala we Włocławku.
Źródło - PIP Bydgoszcz
https://bydgoszcz.pip.gov.pl
więcej »
Opublikowano 28-11-2017 18:13
hosting
   „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” to akcja szczecinian. Pomysł akcji zrodził się podczas lipcowej XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trakcie marszu do Wilna pielgrzymi spotykali na swojej drodze wielu rodaków mieszkających na Litwie, którzy częstowali wszystkich pątników, czym tylko mogli. W 2014 roku Wojciech Woźniak spotkał na swojej drodze panią Aleksandrę, która witała pielgrzymów kilkoma kanapkami oraz marchewkami z przydomowego ogrodu. Wzruszające zdjęcie, które wtedy wykonał, zainicjowało plan pomocy naszym rodakom.
    Nazwa akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” nawiązuje do poświęcenia Polsce, pamięci naszych korzeni, pielęgnowaniu tradycji i narodowego dziedzictwa. Jesteśmy wdzięczni naszym Rodakom na Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trud życia. Naszą akcją oddajemy hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrzegają maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczesnych Bohaterów zachowujących Polskość w najczystszej postaci.
      W tym roku do zbiórki na rzecz Polaków na Litwie włącza się Inowrocław. Lokalnym koordynatorem akcji jest Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność. - Prosimy o wsparcie akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". To niezwykle cenna inicjatywa. Oprócz aspektu czysto praktycznego - pomocy potrzebującym, niesie ze sobą ważne przesłanie pamięci o naszych rodakach mieszkających na Kresach Wschodnich - mówi Mariusz Kawczyński, szef inowrocławskiej Solidarności. Zbiórka darów odbywa się w siedzibie oddziału NSZZ Solidarność w Inowrocławiu, przy ul. Królowej Jadwigi 42. Informacji można zasięgnąć również pod nr tel. 52 35 25 366. Organizatorem Akcji jest Fundacja Polskich Wartości, a współorganizatorem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Akcji patronuje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. ki24.info/pl/11_wiadomosci/7593_pomozmy_rodakom_na_wilenszczyznie_swiateczna_zbiorka_dla_kresowian.html#
 Przydatne linki - www.fb.com/polskiewartosci
 www.fb.com/caritas.ask
Fot. Mariusz Kawczyński szef Oddziału Inowrocław NSZZ"S" z oficjalnym plakatem akcji
 
więcej »
Opublikowano 27-11-2017 21:02
hosting
   Podczas dzisiejszych obrad Zarządu Regionu zwykłe grono było powiększone o gości: księdza prałata Józefa Nowakowskiego, posła (PiS) Jana Krzysztofa Ardanowskiego, szefa kz w Sodzie Polskiej Daniela Sendora i jego zastępcę Dariusza Kaczmarka. Obrady prowadził Jacek Żurawski.
    Do wystąpień gości wrócimy jutro. Do najważniejszych wydarzeń tego zebrania należało zapoznanie się z generalnymi uwagami i zaleceniami pokontrolnymi Krajowej Komisji Rewizyjnej. Nie było ich dużo i zdaniem członków ZR wszystkie do wyjaśnienia Najpoważniejsza to rozbieżność w ustaleniu liczby związkowców w Regionie. Szacunki KKR i nasze rozmijają się o ... 400 osób (KKR zawyżyła), a wszystko zależy od ... metodyki liczenia. W każdym razie tą i inne uwagi jesteśmy w stanie wyjaśnić. Podobnego zdania jest szefowa naszej Regionalnej Komisji Rewizyjnej - Elżbieta Bańka, która referowała temat.
   Jacek Żurawski poinformował, że delegowani przez nas członkowie Komisji Krajowej zrezygnowali z ubiegania się o organizację przez nasz Region najbliższego Krajowego Zebrania Delegatów. Rezygnacja nastąpiła na rzecz Częstochowy.
   W części obejmującej dyskusję zauważono, iż rządząca Polską opcja polityczna coraz częściej podaje w Sejmie projekty uchwał bez uprzednich konsultacji. O ile projekty rządowe wymagają takich z racji uwarunkowań prawnych, to poselskie już nie muszą przejść takiej drogi. Związkowcy zauważyli, że tego drugiego trybu jest w Sejmie coraz więcej - niekoniecznie z korzyścią dla Polaków.   
Fot & text Piotr Grążawski
więcej »

« poprzednia
1|2|3|4|...|220|221|222
następna »