aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Opublikowano 11-10-2011 19:13
Parlament wyłoniony! Pewnie z trudem to przychodzi ale trzeba uznać, że właśnie taka jest Polska początku XXI wieku; trochę liberalna, trochę narodowa, trochę ludowa, trochę lewicowa, a wszystko okraszone transwestytami, gejami, byłymi(?) bandziorami, ćpunami. Zatem po pierwszym spojrzeniu na nowy parlament powiedzmy sobie szczerze - nie ma już Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, to zwykły europejski kraj tak samo skazany na degenerację, jak te już ogarnięte szerzącym się na Zachodzie relatywizmem. Czarne już nie jest czarne, ani białe nie jest białe...
    Słyszałem dziś autobusie rozmowę dwóch facetów, którzy zastanawiali się czy "Kaczor" znany z całowania kobiet po rękach cmoknie w kosmatą łapę tego cudaka, który zmienił płeć, a teraz został (może - została) posłem Rzeczpospolitej...
    Wielu z nas zostało w domach, w czasie gdy inni postanowili na złość mamie odmrozić sobie uszy mówiąc - "my im pokażemy, zrobimy im na przekór!" -  Komu? Jakim "im"?! To twoje państwo barani łbie! To na nim eksperymentujesz, a nie na jakichś tam mitycznych "onych"! To już było. Kto nie uważał na lekcjach historii niech sobie poczyta "Polską anarchię" Pawła Jasienicy, a zwłaszcza konkluzję o tym czym się ona skończyła.
    Przez poprzednie 4 lata Senat prawie nic nie robił (z małymi wyjątkami). Bardzo na to narzekała polska publicystyka, nieśmiało przypominając obietnicę PO o zlikwidowaniu tej izby parlamentarnej. Przyszły wybory i co? Ano nic. Nie chciało nam się w swej masie sprawdzić czy inni może by wreszcie zaczęli jakoś spełniać swój sowicie opłacany mandat. Niemal te same wałkonie będą pochrapywać w ławach senackich kolejną błogą kadencję. Obudzą się za trzy i pół roku, po czym zawalą twoje miasto, miasteczko, wieś bilbordami ze swoimi zdrowo uśmiechniętymi gębami wołając - "masz tu bracie święto demokracji! Postawcie na nas, a my wam potem za to - nie bójta się!".
   W te wybory została przekroczona pewna granica. Wielu czuło, że kiedyś tak się stanie, lecz nie myślałem, iż tak szybko. Można sobie pomarudzić, lecz nie ma co obrażać się na Polskę. Trzeba uznać, że taka jest, ale nie koniecznie to aprobować. Kto może, niech zatrzyma w swojej najbliższej przestrzeni rodzinnej, społecznej wartości, które choć nie zawsze przestrzegane - jednak porządkowały nam świat, a jest szansa, że nasi synowie wyrosną na prawdziwych, dzielnych facetów.
                                                                                                       Piotr Grążawski - redaktor strony
   (treści komentarza nie należy interpretować jako oficjalnego stanowiska ZR)
więcej »
Opublikowano 09-10-2011 13:55
Zanim na dobre policzą głosy w mijających wyborach, posłuchajcie jak gra zespół ARSENAŁ. Muzycy pochodzą w Włocławka, a trzon grupy stanowi dwóch członków naszego Zarządu Regionu: Sławek Dorsz (gitara akustyczna) i Wiesław Herliczko (gitara solo, wokal). Zespół dał koncert w trakcie Festynu Rodzinnego Solidarności (pod koniec sierpnia), wtedy gdy na p[acu było jeszcze niewielu fanów muzyki ale ci, którzy go usłyszeli opowiadali potem, że to profesjonalnie brzmiąca kapela. Ich występ może by przeszedł bez większego echa, gdyby nie - na szczęście - nagranie operatorów lokalnej TV. Płyta DVD z ich (Arsenału) występem już krąży po regionie i nic dziwnego, bo można z niej usłyszeć (i zobaczyć) rewelacyjne (choć nie wszystkie) brzmienia największych rockowych "hiciorów" lat 70 i 80. Gitara w rękach Wiesia Herliczko robi niesamowite wrażenie i wzbudza powszechny podziw dla jego wirtuozerii w opanowaniu instrumentu. Posłuchajcie jednego z granych przez włocławski Arsenał utworów...
 
A właściwie ... Posłuchajcie jeszcze tego...
 
więcej »
Opublikowano 06-10-2011 18:22
    Polska nauka i polskie szkolnictwo wyższe są niedofinansowane - roczny budżet wszystkich 450 (!) polskich uczelni jest porównywalny z sumą budżetów dwu amerykańskich uniwersytetów, Princeton i Harwarda, które kształcą kilkadziesiąt razy mniej studentów. Wydatki na kształcenie jednego studenta, kilkakrotnie niższe niż średnio w Unii Europejskiej, są porównywalne z nakładami w Indiach. Filie uczelni wyższych powstają - wedle naszych informacji - w miasteczkach, w których nigdy nie było nawet szkół średnich. Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe - liczone w proporcji do dochodu narodowego brutto - spadły prawie dwukrotnie w ostatnim dwudziestoleciu. Liczba przyznanych patentów spadła w tym czasie kilkakrotnie. Sejm uchwalił 18 marca 201.1 r, przygotowaną przez minister Barbarę Kudrycką ustawę o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Czy ta ustawa rozwiązuje wymienione problemy? Nie.
     Mamy w zamian działania dyscyplinujące. Artykuł 125 obecnie obowiązującej ustawy stanowi, że „Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii () organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni". Wg. dotychczasowego zapisu trzeba było uzyskać zgodę.
    Ponadto będzie można (art. 124) zwolnić nauczyciela akademickiego już po jednej ocenie negatywnej. Wprowadzono 8-letni, jednakowy dla wszystkich, okres na uzyskanie habilitacji (art. 120). Posłanka Łybacka zapewniała podczas II czytania w Sejmie w dniu l lutego br., że intencją ustawodawcy jest, aby tylko nowo przyjmowani adiunkci byli objęci obowiązkiem uzyskania habilitacji w ciągu ustawowego terminu 8 lat. Pozostali adiunkci będą zobowiązani do zdobycia habilitacji do dnia l października 2021 r. Tym niemniej, zdaniem ekspertów prawnych KSN znowelizowane przepisy art. 120 nie są jednoznaczne. Od 2005 roku nasze pensje praktycznie zamrożono - tzw. kwota bazowa nie uległa zmianie. Skrócono wiek emerytalny dla tzw. profesorów uczelnianych o 5 lat (Art. 127). Ustawa ogranicza nasze prawo do dodatkowych zarobków, ale nie dokonano stosownych w tej sytuacji zmian wart. 151.
We wszystkich wymienionych wyżej sprawach posłowie i senatorowie koalicji PO i PSL głosowali niezgodnie ze stanowiskiem KSN NSZZ „Solidarność”. Posłowie i senatorowie PiS, SLD i PJN popierali nasz stanowisko.

Następujący parlamentarzyści koalicji rządowej głosowali przeciw nam:
SEJM (wymieniam jedynie z naszego regionu):
Krzysztof Brejza, Janusz Dzięcioł, Grzegorz Karpiński, Jarosław Katulski, Domicela Kopaczewska, Tomasz Lenz, Antoni Mężydło, Paweł Olszewski, Teresa Piotrowska, Grzegorz Roszak, Radosław Sikorski, Marek Wojtkowski – wszyscy z Platformy Obywatelskiej. Z PSL przeciwko stanowisku „Solidarności” głosowali: Ewa Kierzkowska, Eugeniusz Kłopotek.
SENAT
Andrzej Person, Michał Wojtczak, Jan Wyrowiński

                                                    Przewodniczący Krajowej sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
                                                                                Prof.dr. hab. Edward Malec
więcej »
Opublikowano 05-10-2011 21:27
Uchwalono ustawę przesuwającą o pół roku termin udzielenia zaległych urlopów za poprzedni rok kalendarzowy.
    Urlop wypoczynkowy powinien być co do zasady udzielony w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Można jednak udzielić go także w kolejnym roku kalendarzowym - byle nie później niż do 31 marca. Termin ten bywał kłopotliwy dla pracowników, którzy woleli nieraz "oszczędzić" urlop na lato, a dla pracodawców też nie przynosił zazwyczaj korzyści.
    Niedawno Sejm uchwalił więc zmianę w Kodeksie pracy, która przesuwa ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu za poprzedni rok - aż do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Zmiana ma wejść w życie od początku 2012 r., czyli zaległych urlopów za 2011 r. nie trzeba już będzie udzielać do końca marca, lecz aż do końca września 2012 r.
                                                Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta
więcej »
Opublikowano 02-10-2011 18:45
Zobacz mówców i usłysz co mówiono podczas pikiety przed inowrocławską Okręgową Spółdzielnią Mleczarską.
więcej »
Opublikowano 29-09-2011 20:39
      Jeżeli pracownik zatrudniony jest stale w wymiarze 1/2 etatu, podstawę wymiaru jego wynagrodzenia za czas choroby (zasiłku chorobowego) oblicza się na zasadach ogólnych. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
      W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy; pod warunkiem jednak, że zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym pracownik zachorował, lub w miesiącach przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru.
                                                                                                Naciśnij "więcej"
więcej »
Opublikowano 29-09-2011 20:26
Proponowane tematy na spotkania –szkolenia dla członków RR SIP na 2011 -2012r :
Wrzesień 2011 Wypadki przy pracy;
Październik 2011 (2-dniowe) Stres w pracy. Mobing i Dyskryminacja w środowisku pracy.
Listopad 2011– Ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy
Grudzień 2011- Pierwsza pomoc przedlekarska
Styczeń 2012 – Identyfikacja i ocena czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy – czynniki psychologiczne, fizyczne i biologiczne- a ochrona zdrowia;
Luty 2012- Niebezpieczne czynniki w środowisku pracy - czynniki mechaniczne i chemiczne – ochrona zdrowia pracownika;
Marzec 2012- Zasady wymagania bhp przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych.
Maj 2012- Ryzyko zawodowe w zakładach pracy – metody szacowania;
- Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników.
Czerwiec 2012- Zmiany w kodeksie pracy
więcej »
Opublikowano 29-09-2011 20:04
       Dziś (28.09.2011) w samo południe, w Inowrocławiu miała miejsce związkowa pikieta pod biurowcem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej "Cuiavia". Na wezwanie skrzywdzonych związkowców przybyły grupy członków naszej organizacji z całej Polski, rzecz jasna nie zabrakło także przedstawicieli naszego Regionu.
Konflikt w OSM "Cuiavia" wybuchł po tym, jak prezes Jarosław Marciniak, rozpoczął restrukturyzację zakładu. Najpierw zlikwidował warsztat elektryczny, w miejsce którego zatrudnił firmę zewnętrzną. O przeprowadzanych zmianach nie poinformował rady pracowników. Następnie członkom zarządu organizacji zakładowej wręczył wypowiedzenia z art. 52 kodeksu pracy, oczywiście wbrew opinii organizacji zakładowej.
   - Daliśmy czas prezesowi "Cuiavii" na wycofanie wypowiedzeń naszych kolegom. Ponieważ prezes nie skorzystał z naszej propozycji zdecydowaliśmy o zorganizowaniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej - mówi Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ "Solidarność". Zdaniem związkowców prezes spółdzielni lekceważy prawo, zastrasza pracowników i członków związku a przede wszystkim z naruszeniem prawa zwolnił dyscypliarnie skarbnika i przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej. - Sprawa jest bulwersująca. Pracodawca naszym zdaniem ewidentnie złamał prawo i będziemy dochodzili sprawiedliwości w sądzie - mówi Sebastian Gawronek zastępca przewodniczącego ZR Bydgoskiego NSZZ "S". Pierwsza rozprawa w sądzie pracy się odbyła, natomiast policja wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie złamania ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
                                                           Zobacz w naszej fotogalerii jak wyglądał protest, a wkrótce na stronie relacja filmowa
 
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 25-09-2011 21:32
 
Image and video hosting by TinyPic Jest parę nowych zdjęć z wrocławskiej manifestacji.
więcej »

« poprzednia
1|2|...220|221|222|...|229|230|231
następna »