aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Piątek, 16 listopada 2018
Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Opublikowano 27-11-2011 21:04
W sobotę 26 listopada zakończyło się dwudniowe szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy. Tym razem tematem kursu były zagadnienia związane ze stresem, przemocą i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy. Wykładowcy - inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy uczyli naszych związkowców jak odróżnić prawdziwe zagrożenia od wyimaginowanych, jak oceniać skalę zjawiska, jak im przeciwdziałać oraz jak skutecznie zgłaszać odpowiednim służbom fakt ich zaistnienia.
   Prawdziwą wartością kursu były przykłady z życia (pracy), podawane zarówno przez inspektorów PIP, jak tez naszych związkowców. Omawiano sposoby i zasady wzajemnej współpracy, wspólnie analizowano zagrożenia we współczesnym miejscu pracy. Jak się okazało do starych doszły nowe, związane z poluźnieniem norm obyczajowych, coraz większym stresem, walką o karierę.
   Nasi SIPowcy, wzbogaceni wiedzą staną się w swoich firmach "ekspertami spraw trudnych", o czym jestem przekoinany, natomiast pozostałych zachęcam do zgłaszania przedstawicieli NSZZ"S" na podobne szkolenia.
   Członek Prezydium ZR - Tomasz Jeziorek (odpowiedzialny za szkolenia) czeka na propozycje tematów i chętnych do uczestnictwa w kursach i to tym bardziej, że zbliża się termin ostatecznego zamknięcia planów szkoleniowych na przyszły 2012 rok.
Na zdjęciu - kurs w Górznie skończył się rozdaniem Zaświadczeń PIP o ukończeniu takiego.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 20-11-2011 20:11
     Obecny poziom płacy minimalnej powoduje, że Polska należy do grupy krajów, w których utrzymuje się najwyższy poziom ubóstwa. W 2010 roku odsetek osób w gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem skrajnym utrzymał się na poziomie 5,7 proc. Poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło 7,3 proc. osób w gospodarstwach domowych. Dane te powinny zaniepokoić rządzących, szczególnie w sytuacji, gdy narastają dysproporcje płacowe w społeczeństwie. Polska należy do krajów o największym poziomie rozwarstwienia płac. Szefowie największych firm zarabiają prawie 10 razy tyle, co pracownicy średniego szczebla. Różnice w poziomie wynagrodzeń w Polsce kształtują się na poziomie Ukrainy, Rumunii Indii, Egiptu czy Panamy.
    Warto porównać wzrost płacy minimalnej ze wzrostem płac kadry zarządzającej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku wzrosło w stosunku do roku 2010 jedynie o 69 zł brutto. W 2011 roku osoba podlegająca przepisom tzw. ustawy kominowej otrzymuje wynagrodzenie wyższe nawet o 1319,90 zł w porównaniu z rokiem 2010.
więcej »
Opublikowano 20-11-2011 18:36
     - W wystąpieniu Donalda Tuska zabrakło jakiejkolwiek zapowiedzi walki z bezrobociem, rozszerzającym się ubóstwem, biedą oraz poprawy stanu ochrony zdrowia, czy oświaty i nauki. Niektóre plany oszczędności budzą wiele wątpliwości. Są jednak również wątki, z którymi można się zgodzić – ocenia dzisiejsze expose premiera Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, ekspert związku w Komisji Trójstronnej.
     - W expose nie było żadnego odniesienia się do sytuacji w służbie zdrowia, oświacie, wysokiego bezrobocia, rosnącej biedy, wykluczenia społecznego. Tak jakby te wielkie problemy społeczne współczesnej Polski w ogóle nie istniały. Dlatego oceniamy expose jako niepełne, przesadnie wypolerowane. Zabrakło też jakiejkolwiek wzmianki o współpracy z partnerami społecznymi. To akurat nie dziwi, bo premier od początku konsekwentnie lekceważy dialog społeczny – mówi Henryk Nakonieczny.
     Jego zdaniem, expose premiera zakłada zbyt optymistyczny spadek długu publicznego. - Przytoczone przez premiera zamierzenia: ograniczenia do 52 proc. długu publicznego w 2012 roku i 47 w 2015 roku, będą bardzo trudne do zrealizowania. Wskazane w wystąpieniu premiera zmniejszenia i wpływy budżetu nie bilansują się na taką sumę, chyba, że odmiennie do zapowiadanego, nastąpi radykalny wzrost gospodarczy – ocenia ekspert „Solidarności”.
więcej »
Opublikowano 20-11-2011 17:47
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

      17 listopada, w siedzibie ZR Słupsk odbyło się spotkanie grupy regionów ds. rozwoju związku. Poświęcone było w większości ocenie sytuacji. To jaka jest przekazał szef Działu Rozwoju NSZZ "Solidarność",  sytuację w poszczególnych Regionach prezentowali przedstawiciele poszczególnych Regionów.  Z naszego - w spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium z Jackiem Żurawskim.

     Wskazywano, że kryzys, zmniejszenie zatrudnienia w dużych firmach - czyli tradycyjnym zapleczu "S", a także ogólne zniechęcenie do działalności publicznej mają wpływ na kondycję związku. Funkcje organizatorów, jakie zdecydowana większośc regionów powołała u siebie różnie się sprawdzają. Pojawił się też głos, że rozwój trzeba robić a nie o nim dyskutować. Zdaniem członków Prezydium ZR Toruńsko-Włocławskiego niezbędne jest umacnianie organizacji, które już mamy w zakładach, natomiast wszelkie akcje na rzecz rozwoju powinny mieć status równoległych. W części spotkania uczestniczyli także niektórzy członkowie KK. Następne spotkanie, tym razem dwudniowe, zaplanowano na połowę kwietnia w Regionie Warmińsko - Mazurskim.

Fot. Piotr Grążawski - z lewej Tomasz Jeziorek w przerwie z zainteresowaniem czytał lokalne gazety, natomiast Janusz Dębczyński chyba szuka śniadania. Z prawej - skarbnik Mariusz Kawczyński i przewodniczący Jacek Żurawski.

więcej »
Opublikowano 13-11-2011 20:06
      Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 26 września 2011 r. do 21 października 2011 r. W dniu 28 października 2011 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy pracodawca mógł wypowiedzieć w powyższej sytuacji umowę o pracę?
     Skoro pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę po ustaniu okresu ochrony (zwolnienia lekarskiego), postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.
    Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, które ma być złożone pracownikowi, jest złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. A zatem pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę (doręczyć takiego wypowiedzenia, aby pracownik mógł się z nim zapoznać) tylko w czasie np. zwolnienia lekarskiego, tj. od 26 września 2011 r. do 21 października 2011 r. więcej
 
więcej »
Opublikowano 13-11-2011 19:07
- Kolejny raz boję się o rodzinę. Czy to się kiedyś skończy? - pyta wkurzony pracownik warsztatu mechanicznego.
Były nadzieje na lepszą przyszłość. Teraz załoga dowiaduje się, że liczba pracowników zostanie zmniejszona.

Miały być podwyżki, będą zwolnienia

Image and video hosting by TinyPic - Mieliśmy wspólnie z zarządem usiąść do negocjowania podwyżek, a dowiedzieliśmy się, że będzie redukcja - mówi Sławomir Szablewski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. - O zwolnieniach poinformował nas Werner Gundel, dyrektor WIRECO na Europę. - Było to dla nas ogromne zaskoczenie, bo w lipcu, gdy obecny właściciel kupił fabrykę, to obiecywał, że zwolnień nie będzie. W pierwszym kwartale osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, a teraz się okazuje, że fabryka nie wykorzystuje nawet połowy swoich mocy.

Zarząd spółki przekazał „Pomorskiej" informację, że zwolnienia dotkną 40 pracowników umysłowych i 65 zatrudnionych w służbach pomocniczych. Wypowiedzenia mają być wręczone jeszcze w tym miesiącu.
- Gdy zapytaliśmy czy są to ostatnie zwolnienia, usłyszeliśmy, że wszystko zależy od wielkości produkcji - dodaje Szablewski. - Obawiamy się, żeby Drumet nie podzielił losów Nobilesu, który dla nowego właściciela stał się magazynem farb. Mam nadzieję, że nie zamkną naszej fabryki, która jest konkurencją wobec producentów podobnych asortymentów z Portugalii i Niemiec, firm wchodzących w skład konsorcjum amerykańskiego właściciela.
Kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki zaplanowane jest na początek przyszłego tygodnia. Przedstawiciele trzech działających w fabryce organizacji chcą wybronić jak najliczniejszą grupę pracowników przed utratą pracy.

Jeszcze nie zgłosili zwolnień grupowych
Drumet, to jeden z największch pracodawców we Włocławku. Zatrudnia obecnie 715 osób. Odejść ma 105 pracowników.
Powiatowy Urząd Pracy jeszcze nie otrzymał informacji o zwolnieniach grupowych z tej spółki. Znaleźć we Włocławku zatrudnienie dla tak liczej grupy nie będzie łatwo w sytuacji, gdy miasto od lat boryka się z bezrobociem.
     Załoga Drumetu za każdym razem przy sprzedaży fabryki nowemu właścicielowi liczyła, że będzie lepiej. Po raz kolejny przyszło rozczarowanie. Ludzie są tak przygnębieni, że nie bardzo chcą rozmawiać. Spotkany przed portiernią pracownik rzucił krótko: Ameryka, w tej fabryce, to już była.
                                                                          Na fot. Sławomir Szablewski szef "S" w Drumecie (fot. redaktor)
wiadomość za www.regiopraca.pl
więcej »
Opublikowano 13-11-2011 18:36
     Zapraszam wszystkich do odwiedzin naszego multimedialnego archiwum (zakładka na pasku u góry), ponieważ wrzuciłem tam parę "nowych" filmów z przeszłych działań. Miło będzie przypomnieć je sobie, a pewnie wielu z Was się tam odnajdzie, tyle, że znacznie młodszymi...
     Zwłaszcza gorąco polecam nagrane przeze mnie przedstawienie, jakie miało miejsce podczas zjazdu Solidarności w Białymstoku - w tamtejszej przepięknej neogotyckiej katedrze. Byłem jedynym, który je sfilmował,  przez co Szanowni Państwo także możecie uczestniczyć w tym unikalnym, niesamowitym w swym klimacie wydarzeniu. Zapraszam
 
 
więcej »
Opublikowano 07-11-2011 23:25
Szanowni Państwo!
    93 lata temu Nasza Ojczyzna stanęła na progu niepodległości. Choć wtedy, w 1918 roku nie cała Polska mogła się cieszyć z odzyskania suwerenności, bo choćby znaczna część Naszego Pomorza na ten dzień musiała czekać aż do stycznia 1920 roku, to przecież jutrzenki wolności nic już nie było w stanie zgasić.
Image and video hosting by TinyPic   Dziś, pamiętając o tamtym radosnym dniu obchodzimy Święto Niepodległości. Z tej okazji proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w każdym zadaniu w każdym przedsięwzięciu jakie stanie przed Wami.
   Biorąc wzór z naszych poprzedników wykażmy, zwłaszcza w najważniejszych sprawach narodową solidarność, tak aby dobrodziejstwo niepodległości było zarazem dobrodziejstwem dobrobytu jak najszerszych kręgów Naszych Obywateli. Przez dobrą pracę, mądre świadome wybory wzbogacajmy dziedzictwo przodków, by oddać je następnym pokoleniom bogatsze, silniejsze, bezpieczniejsze w każdym aspekcie.
    Lecz przede wszystkim niech ten dzień będzie dla wszystkich czasem wypoczynku, relaksu, a jeśli i refleksji to tylko pogodnej.

Jacek Żurawski
  przewodniczący ZR
Toruńsko-Włocławskiego
NSZZ "Solidarność"

więcej »
Opublikowano 06-11-2011 16:47
       Pracodawca wypowiada pracownikowi umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik jest uprawniony do odprawy. W okresie wypowiedzenia świadczy nadal pracę. Po upływie 1. miesiąca okresu wypowiedzenia pracownik znalazł inną pracę i chciał skrócić okres wypowiedzenia. W tym celu przedłożył pracodawcy porozumienie w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia do 1,5 miesiąca. Pracodawca wyraża zgodę. Czy w związku z tym zmienia się tryb rozwiązania stosunku pracy z wypowiedzenia na za porozumieniem stron? Czy umową jest wypowiedziana przez pracodawcę, a dochodzi później tylko do porozumienia i zgody w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia? Co należy wpisać w świadectwie pracy? Czy tryb rozwiązania umowy wpływa na uprawnienia pracownicze w następnym zakładzie?
       Po złożonym wypowiedzeniu umowy strony stosunku pracy mogą zgodną wolą stron ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy nie zmienia jednak trybu, w jakim doszło do jej rozwiązania, w związku z tym w świadectwie pracy jako podstawę należy podać art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Tryb ustania stosunku pracy nie wpływa na uprawnienia pracownicze przysługujące pracownikowi u kolejnego pracodawcy.
       Możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy po dokonaniu wypowiedzenia więcej
więcej »

« poprzednia
1|2|...218|219|220|...|229|230|231
następna »