aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Wtorek, 21 kwietnia 2015
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Opublikowano 05-10-2014 20:35
W najbliższy wtorek rozpoczyna się Krajowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Bielsku Białej. Właściwe obrady zaczną się od środy (wtorek posiedzenie Komisji Krajowej oraz kilku innych gremiów). Przypomnę - najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność” jest Krajowy Zjazd Delegatów.  Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ"S" z naszego Regionu
1. Dębczyński Janusz
2. Dybicz Jan
3. Gawęda Jerzy
4. Grążawski Piotr
5. Szablewski Sławomir
6. Żurawski Jacek
więcej »
Opublikowano 05-10-2014 20:02
Obradujący 3 października Zarząd Regionu tym razem miał kilka nie zaplanowanych wcześniej wątków. Pierwsze to wystąpienie Janusza Szabowskiego - przewodniczącego regionalnych struktur w Poczcie Polskiej. W rzeczowym, spokojnym przemówieniu  nakreślił dramatyczną sytuację pracowników tej firmy, stojącej w obliczu "rozdrapania" usług pocztowych przez rozmaite mniej lub bardziej wiarygodne podmioty (rynek usług pocztowych jest warty 2,5 miliarda złotych rocznie). To oczywiście wiąże się z perspektywą gigantycznych zwolnień.  15 lipca Zarząd Poczty Polskiej wypowiedział układ zbiorowy pracy (z półrocznym okresem wypowiedzenia) i już wiadomo, że jeżeli uda się wynegocjować nowy przez 48 związków (!) będących stroną układową (na 74 istniejące), to już Zarząd nie zgodzi się na wiele zapisów zawartych w dziś obowiązującym. W tej sytuacji pocztowcy organizują pod gmachem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji manifestację. Zaplanowana jest na 18 października o godz. 13.00 (początek).   
   Drugie z nieplanowanych wcześniej wystąpień mieli przedstawiciele kz "S" w ENERDZE. Przyszli zaprotestować przeciwko udziałowi przewodniczącego ZR w nadchodzących wyborach samorządowych (J. Żurawski jest kandydatem do Sejmiku Województwa). W odpowiedzi Żurawski wyjaśnił, że o udział w wyborach nie zabiegał, a wykonuje jedynie wcześniejsze uzgodnienia organów statutowych związku z niektórymi siłami politycznymi. W tej sprawie nie przyjęto żadnego stanowiska, lecz po burzliwej dyskusji zdecydowana większość członków ZR poparła udział przewodniczącego w wyścigu wyborczym.
   Wcześniej nie planowane wystąpienie mieli też członkowie pewnej firmy wspierającej poszkodowanych w wypadkach (różnego rodzaju) w uzyskaniu godziwego odszkodowania. Zaproponowali nam (związkowcom całego Regionu) współpracę. Ze względu na natłok spraw bieżących ZR zdecydował, że sprawą zajmie się później.
Fot. Janusz Szabowski (w środku stoi) przedstawia problemy pracowników Poczty Polskiej.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 02-10-2014 16:57

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” uzyskała od członków związku informację, że na terenie IKS Solino S.A.  w miejscowości Przyjma  koło Mogilna, w dniu 1.10.2014 r. około godz. 9:00 rano, nieumundurowani funkcjonariusze policji wypytywali osoby należące  do NSZZ „Solidarność” na temat posiadanej wiedzy w zakresie organizacji przez związek wyjazdu na manifestację górniczą do Warszawy w dniu 01 października 2014 r. Pytania dotyczyły m.in.   czy ktoś wyjeżdża indywidualnie, czy organizowany jest wyjazd większą grupa osób.

Komisja Zakładowa związku odbiera to, jako działania mające na celu inwigilację działalności statutowej organizacji oraz naruszenie swobód w zakresie zrzeszania członków organizacji w obronie praw pracowniczych.

 

więcej »
Opublikowano 02-10-2014 16:54
Zobacz też pod przyciskiem (środek, górny pasek) "oferta wycieczki, przewozu osób"
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 01-10-2014 21:24
Image and video hosting by TinyPic
Zgodnie z zapowiedzią i interwencją przewodniczącego KK"S" Piotra dudy w dniu 25 września w siedzibie ministerstwa skarbu państwa odbyło się spotkanie w/s grupy Anwil ze stroną związkową. Ministerstwo reprezentował wiceminister Zdzisław Gawlik oraz dyrektor nadzoru nad spółkami strategicznymi pani Agnieszka Woś, obecny był p.o prezesa Anwilu Piotr Chełmiński. Naszej licznej delegacji przewodniczył z-ca przewodniczącego KK"S" Jerzy Wielgus. Obecni byli przew. ZR "S" Jacek Żurawski, z-ca Janusz Dębczyński oraz przew. KZ "S" Robert Wichrowski z Anwilu i Sławomir Dorsz z Remwilu.W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z innych central związkowych w tym z Orlenu i Solino Inowrocław.Zarówno minister jak i prezes Anwilu zobowiązali się do prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną związkową z przedstawieniem strategii dotyczącej przyszłości poszczególnych firm wchodzących w skład grupy Anwil oraz Orlenu. Za dwa miesiące dojdzie w MSPdo ponownego spotkania stron w celu oceny efektów poczynionych ustaleń. Mamy nadzieję, że teraz prawdziwy społeczny dialog w firmach będzie rzeczywisty i otwarty a nie pozorowany, bądź całkowicie pomijany przez kierownictwo.
Janusz Dębczyński
Na fot - Janusz Dębczyński podczas jednej z demonstracji naszego Regionu
więcej »
Opublikowano 30-09-2014 21:00
Uroczystości 30-tej rocznicy śmierci błogosławionego ks. Jerzego we Włocławku w dniu 18 pażdziernika 2014r. będą miały następujący przebieg:
* godz. 14.00 mały parking na zaporze. Przejście procesji z udziałem pocztów sztandarowych do sanktuarium przy ul. Płockiej.
* godz. 14.50 powitanie gości i pocztów sztandarowych
* godz. 15.00 msza święta polowa z udziałem księży biskupów, transmitowana przez TV Trwam i TV Bydgoszcz.
* po mszy świętej składanie wiązanek kwiatów w kaplicy pod relikwiami ks. Jerzego.
 
Po mszy świętej poczęstunek dla związkowych delegacji na miejscu przy sanktuarium.
Z uwagi na remont zapory główne uroczystości będą przy sanktuarium na ul Płockiej 167 A
Parkingi dla autokarów przy Regionalnym Zakładzie Gospodarki Wodnej ul. Płocka. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Płockiej od sanktuarium do ul. Duninowskiej.
 
Zaproszenia w najbliższym czasie zostaną wysłane do struktur regionalnych i branżowych  przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
 Informacja podana przez Janusza Dębczyńskiego wiceprzewodniczącego ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ"S"
więcej »
Opublikowano 29-09-2014 20:45
  Słynny niczym wirus ebola dyrektor inowrocławskiego sanatorium (firma stanowi własność samorządu województwa) Adam Skowroński powiadomił związki zawodowe, że ma zamiar dyscyplinarnie rozwiązać umowę o pracę z ... przewodniczącym kz NSZZ "Solidarność". Nie, nie tam żeby przewodniczący był jakąś świętą krową, której nie można dotknąć, a nawet w uzasadnionym wypadku wyrzucić na zbitą twarz (pretekstem takiego rodzaju wypowiedzenia jest podobno jakaś skarga klientki sanatorium), ale tu mamy do czynienia z pewną swoistą recydywą złej, nienawistnej woli.
   Przypomnę, że konflikt eksplodował gdy jedna z pracownic firmy, którą kieruje Skowroński popełniła samobójstwo. Zdaniem wielu pracowników nienormalna atmosfera w pracy i potworny mobbing ze strony dyrektora miał olbrzymi wpływ na tak desperacki czyn. Ponieważ firma jest własnością samorządu województwa - regionalna Solidarność wielokrotnie interweniowała u marszałka województwa Piotra Całbeckiego aby coś zrobił z tym typem, jednak wiele rozmów; bezpośrednich i przez pośredników nic nie dało. Nawet miażdżące wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykazujące mobbing na niebotyczną skalę poskutkowały jedynie jakimiś mało istotnymi (żeby nie użyć - pozornymi) posunięciami marszałka. W tym czasie Skowroński chwalił się, że ma znajomości i jest nie do ruszenia. Faktycznie! Nie ruszyło go nawet zorganizowanie manifestacji pod oknami marszałka województwa, zresztą sam pozwał do sądu przewodniczącego ZR Jacka Żurawskiego i przewodniczącego KZ NSZZ"S" Dariusza Wabiszewskiego. Oskarżył ich o ... zniesławienie (proces się toczy). W tzw. międzyczasie stosował wobec związkowców "zasady specjalne": nie przydzielał premii w należytej wysokości (albo wcale), dyskryminował przy kolejnych regulacjach płacowych itd., zaś szef zakładowej "S" był bez przerwy na jego celowniku. Dotąd co najmniej dwu- trzykrotnie próbował go zwolnić. ta próba jest kolejna.
     W Radzie Oddziału "S" Inowrocław zawrzało. Wielu zapowiedziało, że będzie się domagać podjęcia wobec Skowrońskiego najostrzejszych środków protestu jakimi dysponuje związek. Wygląda więc na to, że wkrótce konflikt rozpali się na nowo. A wystarczyłaby jedna decyzja marszałka województwa...
więcej »
Opublikowano 28-09-2014 21:02
Pięćdziesiąta trzecia sesja sejmiku czwartej kadencji odbędzie się w najbliższy poniedziałek (29 września). To co nas związkowców najbardziej interesuje, to przedstawienie radnym projektu uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego”.
„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego” opracowany został przez zespół składający się z pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach Fundacji Rozwój UTP. Szczegóły w załączniku do porządku obrad. Nas interesuje jaka ranga zostanie nadana w tym projekcie lokalnym firmom transportowym - głównie Kujawsko Pomorskiemu Transportowi Samochodowemu, gdzie mamy wielu związkowców. Liczymy, że radni w swej dyskusji wezmą pod uwagę liczne propozycje korekt, zwłaszcza tych mówiących o kontynuowaniu przewozów powiatowych.
Będzie to prawdopodobnie ostatnia sesja Sejmiku Województwa w tej kadencji.
więcej »
Opublikowano 28-09-2014 20:33
    W dniu 24 września 2014r. krótko przed północą Związki Zawodowe Działające w Soda Polska Ciech S.A. po długich negocjacjach podpisały z Prezesem Zarządu porozumienie regulujące sytuację pracowników w Spółce przez najbliższe 36 miesięcy . Podpisane porozumienie zakłada Zawieszenie na okres 36 miesięcy procedury Zwolnień Grupowych począwszy od dnia 25.09.2014r.
Przewiduje jedynie po stronie pracodawcy możliwość stosowania wypowiedzeń zmieniających przy założeniu utrzymania miejsc pracy .
   Pracodawca zobowiązał się utrzymać w pracy osoby którym wręczono wypowiedzenie a które nabędą uprawnienia do świadczenia emerytalnego w okresie 12 miesięcy.
  Porozumienie ustala przyznanie wszystkim pracownikom w miesiącu październiku średnio 500 zł na zatrudnionego i 1500 zł średnio na święta Bożego Narodzenia wypłacone jednorazowo z zasobów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .
Nadto począwszy od 1 września pracodawca zobowiązał się podnieść minimalne wynagrodzenie w spółce do kwoty 2000 zł brutto, co obejmie około 75 pracowników naszej Spółki.
   Z całą pewnością Związki Zawodowe stwierdzają , iż porozumienie to jest najbardziej optymalnym jakie można było wynegocjować mając na uwadze obronę 155 miejsc pracy za którymi stoją konkretne osoby.
            Związki Zawodowe działające w Soda Polska Ciech S.A.
  
Wielu uważnych obserwatorów i uczestników ostatnich wydarzeń w inowrocławskiej Sodzie zauważa, że włączenie w proces mediacji szefa KK Piotra Dudy znacznie ułatwiło osiągnięcie porozumienia. Tak, czy inaczej chyba wszyscy odetchnęli - jeden konflikt w regionie mniej...
więcej »

« poprzednia
1|2|...17|18|19|...|160|161|162
następna »