aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Środa, 13 grudnia 2017
Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Opublikowano 08-02-2017 20:25
hosting
   Ksiądz Józef Nowakowski to długoletni (40 lat!) proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, kapelan Solidarności - od sierpnia ubiegłego roku na emeryturze.
   Urodził się 16 lutego 1940 roku w Opaleniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku w Pelplinie. Okres wikariatu spędził w Toruniu (od 1972 roku). Cztery lata później został proboszczem. Jest m.in.: kapelanem honorowym Jego Świątobliwości; kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Toruńskiej; kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Chełmżyńskiej; Dziekanem Dekanatu Toruń I; Diecezjalnym Asystentem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich; Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin; Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy; Asystentem Rycerstwa Niepokalanej.
    Cała Polska usłyszała o Nim po tym, gdy późnym wieczorem 19 października 1984 roku na Jego plebani pojawił się Waldemar Chrostowski, kierowca porwanego przez funkcjonariuszy SB księdza Jerzego Popiełuszki. Proboszcz kościoła mariackiego usłyszał tą ponurą wiadomość jako jeden z pierwszych i to on sprawę nagłośnił.
   Jego aktywność, niezłomna postawa sprawiły, że był nie tylko świadkiem, lecz również uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń religijnych, społecznych, a nawet politycznych.
    Wkrótce - 16 lutego, podczas uroczystej sesji Zarządu Regionu zostanie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Takiego zaszczytu dostępują tylko osoby o wyjątkowych zasługach dla Polski.
O sprawie jeszcze będziemy informowali.
więcej »
Opublikowano 06-02-2017 23:37
hosting
    W Polsce do 2050 roku ubędzie 11,8 proc. mieszkańców - prognozuje Główny Urząd Statystyczny. Populacja kujawsko-pomorskich miast zmaleje o ponad 24 proc., a prawie 1/3 populacji województwa będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej. W Bydgoszczy będzie mieszkać 262 tys. ludzi, w Toruniu 157 tys.
   Urząd Statystyczny w Bydgoszczy uzupełnił prognozę GUS z 2014 r. na temat wyludniania w polskich miastach. Z danych GUS wynika, iż w 2050 r. w woj. kujawsko-pomorskim będzie niespełna 1,8 mln mieszkańców, czyli o 294 tys. mniej niż w 2013 r. Do 2050 w kujawsko-pomorskich miastach będzie żyło o 24,4 proc. ludzi mniej niż w 2013 r. Natomiast liczba mieszkańców wsi wzrośnie o 1,6 proc.
    Statystki podają, iż Toruń w 2013 r. miał 203,4 tys. mieszkańców, w 2050 będzie ich tylko 157,9 tys. W Bydgoszczy liczba ludności spadnie z 359,4 tys. do 262,3 tys. Włocławek będzie miał 80,5 tys. mieszkańców. W Grudziądzu populacja zmaleje z 97,6 tys. do 72,5 tys. Zaludni się powiat toruński, przybędzie mieszkańców w gminach: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.
więcej »
Opublikowano 05-02-2017 20:23
hosting
   72 lata temu, 1 lutego 1945 r., oddziały Armii Czerwonej zajęły Toruń, kończąc trwający ponad pięć lat okres niemieckiej okupacji miasta. W powszechnej wizji historii, szczególnie oficjalnej w okresie PRL, „wyzwolenie” było przedstawiane jako „koronkowa” operacja sojuszniczej armii, w wyniku której zabytkowe miasto nie poniosło żadnych poważnych strat materialnych (co zresztą widać dobrze i dzisiaj) i uniknęło losu wielu innych miast w Polsce, całkowicie zburzonych w toku działań wojennych. Tymczasem rzeczywisty przebieg wydarzeń był zupełnie inny.
Cały artykuł tu - www.tysol.pl/a4449-1-lutego-1945-r-%E2%80%93-Armia-Czerwona-zajmuje-Torun
więcej »
Opublikowano 02-02-2017 22:39
hosting
   Ustawa z 16 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w art. 6 mówi o koniczności zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Od prawie sześćdziesięciu czterech lat stoi w centrum Inowrocławia Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Jego dzieje to ponury obraz zarówno epok Polski Ludowej jak i Rzeczpospolitej Polskiej w tym mieście.
 
BUDOWA Z KŁOPOTAMI
   Pomniki ku czci Armii Czerwonej stawiano przez cały okres Polski Ludowej, najwięcej w pierwszym jej dziesięcioleciu. Powstało ich ok. pięćset, budowę niektórych inspirował gen. Szatiłow, szef powojennej Misji Wojskowej ZSRR w Polsce. Jednym z nich jest Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni zwany także Pomnikiem Wdzięczności. Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej (MRN) z 24 lutego 1949 r. powołany został ,,Komitet Honorowy i Wykonawczy Budowy Pomnika poległych w walce o wyzwolenie naszego miasta żołnierzy Bohaterów Radzieckich”.
Koniecznie przeczytaj całość klikając na zakładkę po lewej stronie ekranu (w "Artykuły naszych korespondentów" albo naciśnij ten link - www.solidarnosc.torun.pl/139,pomnik-wdziecznosci-czy-zniewolenia.html
więcej »
Opublikowano 31-01-2017 21:37
Wałęsa to "Bolek". Jak się to ma do historii i dnia dzisiejszego Solidarności - przeczytaj na TYSOL.pl www.tysol.pl/a4336-GrzechG-Co-dalej-z-Lechem-Walesa-A-Solidarnosc-
więcej »
Opublikowano 31-01-2017 21:29
    Z przykrością musimy przyjąć do wiadomości, że nasz pierwszy przewodniczący był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL.
   Bardzo dobrze się stało, że w sposób jednoznaczny zostało to rozstrzygnięte, bo tylko prawda – bez względu na to jak trudna – jest wartością nadrzędną. Czas żeby i sam zainteresowany wreszcie stanął w prawdzie, co powinien już zrobić wiele lat temu. Dzisiaj nie budziłoby to tak dużych emocji.
   Ocenę jego działalności pozostawiamy historykom, a wybaczenie i rozliczenie pozostawiamy tym, którym jego działalność wyrządziła szkodę. Nie zmienia to jednak faktu, że Lech Wałęsa ma swoje miejsce w historii i był pierwszym przewodniczącym Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”
więcej »
Opublikowano 30-01-2017 21:40
hosting
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (styczeń 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. AKTUALNY STAN PRAWNY - STYCZEŃ 2017
Tekst jednolity tu - www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-styczen-2017
więcej »
Opublikowano 26-01-2017 08:34
hosting
   Bez uchwał i decyzji zakończyły się obrady Zarządu Regionu przeprowadzone w Kobylnikach k. Kruszwicy. W dorocznym spotkaniu z lokalnymi władzami samorządowymi oraz wojewodą poruszano głównie tematy bieżące.
  Jak co roku - na zaproszenie związkowców i zarządu Spółki KOMROL - w kobylnickim pałacu odbyło się pierwsze noworoczne posiedzenie Zarządu Regionu. W części pierwszej przeprowadzono zwykłe robocze obrady, których tematem były rozmaite sprawozdania z działalności agend związkowych, postępy negocjacji w sprawach poszczególnych komisji związkowych, sprawy indywidualne (m.in. przewodniczącego kz Solino). Przypomniano także o ewentualnych wnioskach budżetowych do konstruowanego budżetu, oraz o zgłaszaniu propozycji tematów na szkolenia związkowe.
Ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim przeciąga się procedura rozstrzygnięcia wniosków na rozmaite przedsięwzięcia ze środków UE (ZR zgłosił chęć udziału w 5 przedsięwzięciach - w różnym stopniu partycypacji) postanowiono rozpytać o tę sprawę "u źródła", a w planach finansowych na razie nie brać tego pod uwagę.
   Część druga, z udziałem wicewojewody J. Ramlau, posła na Sejm E. Kozaneckiej, prezydenta Inowrocławia R. Brejzy i kilku innych zacnych gości, wśród których był także burmistrz Kruszwicy D. Witczak oraz prezes Spółki KOM ROL L. Dereziński. Dyskusja przebiegała głównie wokół zapowiadanych zmian w prawie samorządowym - ordynacji wyborczej, a także szansach kujawsko- pomorskiego na udział we wzroście gospodarczym (na razie jest to mniej niż średni).
Fot od lewej: M. Kawczyński, J. Żurawski, wicewojewoda J. Ramlau, poseł E. Kozanecka, burmistrz D. Witczak.
więcej »
Opublikowano 25-01-2017 21:41
hosting
   Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które określa szczegółową treść dokumentu. Zawiera też jego pomocniczy wzór.
   Obowiązujące od początku roku rozporządzenie określa: szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Rozporządzenie zawiera też pomocniczy wzór świadectwa pracy. Jak wynika z rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Chodzi m.in. o okres lub okresy zatrudnienia, wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy i rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk bądź pełnionych funkcji.
   Świadectwo pracy powinno zawierać informacje odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego czy zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. W świadectwie pracy zamieszcza się ponadto pouczenie o prawie pracownika do wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie dokumentu, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje jego odpis.
   Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, zastępując rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
   Tu możesz przeczytać rozporządzenie - samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/171336/Rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectwa-pracy
więcej »

« poprzednia
1|2|...17|18|19|...|218|219|220
następna »