aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Czwartek, 23 października 2014
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Opublikowano 30-05-2014 13:31
Image and video hosting by TinyPic
WZD Regionu już w pierwszych głosowaniach dokonało wyboru składu Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Krajowe WZD. Aktualnie przyjmowane są stanowiska i uchwały WZD. Sa to dokumenty o różnej treści; od apelu do władz samorządowych aby nowym ulicom nadawać imię płk. Kuklińskiego po sprawy programu szkoleń.
Fot - reklamowy baner Inowrocławskich Wodociągów - producenta znakomitej wody mineralnej - stal się gadżetem do fotek.
więcej »
Opublikowano 30-05-2014 12:39
Image and video hosting by TinyPic
W głosowaniu 118 delegatów, 106 Z NICH oddało swój głos na kandydaturę Jacka Żurawskiego. Jacek Żurawski został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "S" Regionu Toruńsko- Włocławskiego!
więcej »
Opublikowano 30-05-2014 11:10
Image and video hosting by TinyPic
W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu Regionu jako pierwszy wystąpił Edmund Szymborski (PKP), który udzielił dodatkowych informacji na temat związkowej straży przy grobie ks. Popiełuszki. Wyjaśnił, iż w Regionie jest 12 strażników, którzy pełnią swą służbę w oparciu o koordynację na szczeblu krajowym. Złożył im wszystkim podziękowanie. Następnym dyskutantem był Jerzy Romaniuk (UMK). Upomniał się o ponowne przeanalizowanie okoliczności i przyczyn przejścia organizacji grudziądzkich do Regionu Bydgoskiego. Odpowiadał Żurawski i Ewa Zydorek. Przewodniczący Regionu przypomniał, iż podłożem przejścia był konflikt wśród samych grudziądzan, a także jego (Żurawskiego) z ówczesnym przewodniczącym podregionu grudziądzkiego. Następni dyskutanci poruszali m.in. sprawy szkoleń (ich tematyki - wzmocnić nastawienie na prawo związkowe), udziału Regionu w programach unijnych, kwestia lokat (chodzi o zmianę banku). WŁAŚNIE ZGŁOSZONO KANDYDATURĘ JACKA ŻURAWSKIEGO NA FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU. ŻURAWSKI ZACZĄŁ SWOJĄ PREZENTACJĘ. JEST JEDYNYM KANDYDATEM.
więcej »
Opublikowano 30-05-2014 10:42
Image and video hosting by TinyPic
Stwierdzono prawomocność obrad. Ze 140 wybranych delegatów na sali jest obecnych 125 delegatów, co stanowi wystarczającą większość. W tej chwili przewodniczący ZR Jacek Żurawski składa sprawozdanie z pracy za okres kadencji. Przedtem swoje wystąpienia mieli goście. Sekretarz Komisji Krajowej Ewa Zydorek (na fot) podziękowała za dobrą współpracę Regionu z Komisją Krajową i zwróciła uwagę, że chyba zbyt mało zdajemy sobie sprawę z własnych sukcesów, a przecież takie były. Ksiądz rektor WSKSiM Zdzisław Klafka podziękował Solidarności za wsparcie okazane sprawie funkcjonowania TV TRWAM i tworzenia dobrej atmosfery wobec innych dzieł powstałych przy Radiu MARYJA. Przewodniczący NSZZ RI Janusz Walczak dziękując za współpracę "w wielu przedsięwzięciach, nie tylko protestach", zauważył, że obecnie związki zawodowe funkcjonują w bardzo trudnych warunkach. gdyż "przeciwnik często wywodzi się z dawnego obozu Solidarności, choć już zapomniał o wartościach w jakich ona się zrodziła. Obrady trwają....
więcej »
Opublikowano 30-05-2014 10:14
W Toruniu rozpoczęły się obrady Walnego Zebrania Delegatów Regionu.  Po mszy św. odprawionej przez ks. prałata Nowakowskiego delegaci przystąpili do wyboru prezydium zebrania. Obrady prowadzi Jan Dybicz (Zakłady Tłuszczowe Kruszwica), a jego zastępcami zostali Wiesław Wnukowski i Jan Jóśków. Na sali jest obecny przewodniczący NSZZ"S" Rolników Indywidualnych Janusz Walczak, ks. prałat Józef Nowakowski, sekretarz KK Ewa Zydorek, ks. rektor Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej Zdzisław Klafka.
Fot. Część delegatów w oczekiwaniu na rozpoczęcie obrad

Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 28-05-2014 20:43
Image and video hosting by TinyPic
Dziś odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu. W całości było poświęcone sprawom organizacyjnym Walnego Zebrania Delegatów Regionu, które jak wiadomo odbędzie się w najbliższy piątek 30 maja. Wyłoni ono m.in. nowy skład Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, wybrani będą także delagaci na Krajowe Zebranie Delegatów.
Nowy skład Zarządu Regionu powinien się zebrać w ciągu 14 dni, w celu ukonstytuowania się i podjęcia najważniejszych decyzji zapewniających ciągłość władzy regionalnej związku.
więcej »
Opublikowano 27-05-2014 21:20
Bolszewickiego dyktatora chcą pochować z honorami na Powązkach. W piosence z 1982 roku bard „Solidarności” śpiewał:

Kary nie będzie dla przeciętnych drani,
A lud ofiary złoży nadaremnie.
Morderców będą grzebać z honorami
Na bruku ulic nędza się wylęgnie....
 
więcej »
Opublikowano 27-05-2014 16:30
   Szefowie trzech największych central związkowych przedstawili ministrowi pracy propozycje wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur na rok 2015.  "Solidarność", OPZZ i Forum ZZ stoją na stanowisku, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7 proc., wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż 5,6 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mnie mniej niż 9 proc., a wskaźnik emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2014 roku zwiększony 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Obliczeń dokonano na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych, ale również danych NBP oraz instytucji europejskich. - Ponieważ wzrost gospodarczy będzie wyższy niż planowano, PKB ma wynieść powyżej 3 proc., płaca minimalna powinna wzrosnąć do około 1797 zł - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK - Gdyby rząd zgodził się na propozycję, płaca minimalna wzrosłaby do 45 proc. wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
    Zgodnie z założeniami projektu przygotowanego i złożonego przez NSZZ "Solidarność" w 2011 roku w Sejmie, minimalne wynagrodzenie za pracę rosłoby do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Jeśli wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie byłoby ustalane według dotychczas przyjętych zasad. Związek zebrał około 350 tysięcy podpisów obywateli popierających to rozwiązanie. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument został skierowany do komisji i słuch po nim zaginął.
    W Polsce wysokości płacy minimalnej definiuje ustawa z 2002 r. według której wysokości minimalnego wynagrodzenia negocjuje Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, wówczas decyzję o podwyżce podejmie rząd. Tak się odbywało w poprzednich latach. W zeszłym roku związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach KT, z powodu podejmowania przez rząd decyzji dotyczących polityki socjalnej oraz rynku pracy bez jakichkolwiek uzgodnień. - Doświadczenia poprzednich lat nie napawają optymizmem - komentuje Nakonieczny - Ale musimy próbować. Nasze wyliczenia oparliśmy na twardych danych. Są realne i racjonalne.
więcej »
Opublikowano 26-05-2014 20:24
    W wyborach do europarlamentu w naszym województwie największe poparcie spośród komitetów otrzymała PO - 27,99 proc.; w 2009 roku było to 43,08 proc. PiS zdobył 26,94 proc. głosów, w poprzednich eurowyborach było to 19,40 proc. - partia zwiększyła więc poparcie w regionie o ponad 7,5 pkt proc. Trzecie miejsce w okręgu zajął komitet SLD-UP z poparciem 20,86 proc. głosów; w 2009 roku było to 21,04 proc.
Z czwartym wynikiem uplasowało się PSL z poparciem 9,06 proc. (1,04 pkt proc. mniej niż w 2009 roku); piąte miejsce zajęła Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego - 5,78 proc. głosów.
Poniżej 5 proc. głosów uzyskały: Europa Plus Twój Ruch - 3,9 proc., Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 2,53 proc., Polska Razem Jarosława Gowina - 1,87 proc. i Ruch Narodowy - 1,06 proc.
Frekwencja o okręgu kujawsko-pomorskim w 2014 r. wyniosła 22,59 proc., a w 2009 r. - 23,36 proc.
więcej »

« poprzednia
1|2|...17|18|19|...|145|146|147
następna »