aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 22 czerwca 2017
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Opublikowano 13-08-2016 22:30
 
hosting
więcej »
Opublikowano 10-08-2016 23:27
W skutek błędu powstałego w procesie przygotowania plakatu niepoprawnie zapisano nazwę zespołu MEJK (napisano przez "Y"). Przepraszamy zespół i mamy nadzieję, że ten błąd - paradoksalnie - przyczyni się do popularyzacji grupy.
hosting
więcej »
Opublikowano 08-08-2016 18:37
hosting
Image and video hosting by TinyPic
XV Festyn Rodzinny ,, Solidarności" Włocławek 27 sierpnia 2016r. , plac przy ul. Wiejskiej, Zbiegniewskiej i Konopnickiej (czyli tam, gdzie w minionych latach) . Rozpoczęcie godz. 15,00 do 22,30 . Wystąpią zespoły: Inni, Arsenał, Mr. Sebi, Andrzej Koziński show,gwiazda wieczoru Mejk. Na zakończenie pokaz sztucznych ogni.
Ponadto: pokaz sprawności straży pożarnej, klubu jeździeckiego Michelin. Konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami, poczęstunek darmową grochówką .
Patronat honorowy prezydent Miasta Marek Wojtkowski i Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak. Organizator Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ,, Solidarności" oddział Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku, współorganizator Urząd Miasta Włocławek.
Sponsorzy główni: Grupa Energa S.A. Gdańsk, PGK ,,Saniko" Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., Polskie Przetwory Sp. z o.o.Pozostali sponsorzy: MPWiK Sp. z o.o., Budomex Sp. z o.o., Rembud Sp. z o.o., MZOZ Sp. z o.o., Baza Sp. z o.o., ,, Turysta", Klub Radnych PiS, RM Włocławek, Greg szoł, WORD, Krokodyl,,, Morpol Sj." Partnerzy: Centrum Kultury Browar B. Patronat medialny : Radio Hit, Telewizja Cw 24, DDwłocławek, Q4, Gazeta Pomorska.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Janusz Dębczyński
więcej »
Opublikowano 04-08-2016 21:57
Choć nie wszyscy możemy korzystać z urlopów, to i tak lato cieszy. Prezydium na bieżąco prowadzi sprawy Regionu. Obrady Zarządu Regionu przewidywane są pod koniec sierpnia. Pamiętajcie aby zaplanować sobie wolną sobotę 27 sierpnia. Spotykamy się we Włocławku na kolejnym wielkim Pikniku Rodzinnym Solidarności. 
hosting
więcej »
Opublikowano 03-08-2016 21:43
hosting
Przypominamy - cały czas trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Tu możesz pobrać stosowną kartę do podpisów www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2016/05/Lista-poparcia-Ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w_niedziele.pdf    
    Pracę w niedzielę winno się ograniczyć tylko do tego, co konieczne - ażeby móc więcej czasu poświęcić rodzinie, pójść na dłuższy spacer z dziećmi, odwiedzić starą ciotkę czy znajomego w szpitalu, przeczytać jakiś tekst religijny lub odrobić zaniedbania korespondencyjne - radzi o. Salij, przypominając, że dni święte należą do Pana. Są Bożą własnością. - Ostatecznym więc pytaniem jest: czy dana praca pomaga mi w oddawaniu czci Bogu, czy przeszkadza? Chodzi zwłaszcza o powstrzymanie się od prac ciężkich i zarobkowych. One bowiem sprawiają, że nawet gdy pójdziemy na niedzielną Eucharystię, ciężko myślami i sercem trwać przy Bogu - puentuje teolog. Zdanie magisterium Kościoła jest w kwestii wolnej niedzieli jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości. Wykonywanie tego dnia prac niekoniecznych to poważne nadużycie. Także traktowanie pracowników jak niewolników, nieposzanowanie ich godności kłóci się nie tylko z moralnością, ale także podstawowymi normami etycznymi.
więcej »
Opublikowano 02-08-2016 21:55
   Zdarza się niekiedy, że towar lub usługa zostają wykonane przez pracownika w sposób wadliwy. Pracodawca nie musi tego tolerować. Może obniżyć podwładnemu wynagrodzenie, a nawet w ogóle nie wypłacić go za tę wadliwą pracę. W określonych przypadkach może także rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę – za wypowiedzeniem lub nawet w trybie dyscyplinarnym. Podstawowymi obowiązkami każdego pracownika są m.in. sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. A zatem wykonując pracę, pracownik musi dołożyć należytej staranności i wykazać się sumiennością, a w zamian za to pracodawca musi mu wypłacić wynagrodzenie stosowne do ilości i jakości wykonanej pracy.
    Wadliwe wykonanie produktów lub usług może skutkować: tym, że pracownikowi nie będzie w zamian za to przysługiwało wynagrodzenie, albo odpowiednim obniżeniem mu pensji. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług nie przysługuje mu bowiem wynagrodzenie. Pensja ulega natomiast odpowiedniemu zmniejszeniu, jeśli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi. Jeśli zaś pracownik usunął wady z wykonanego przez siebie towaru lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi po usunięciu wady. Z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie już nie przysługuje.
    Winny musi być konkretny pracownik Obniżenie lub pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 Kodeksu pracy nie może dotyczyć zbiorowo całego zespołu pracowników. „(…) może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające należy uznać wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 lutego 2008 r. (sygn. akt III APa 272/06, Orzecznictwo 2008/4). Jeśli więc pracodawcy nie uda się ustalić osoby, która wykonała wadliwy towar (usługę), nie można zastosować opisanych w tym artykule sankcji.
więcej »
Opublikowano 01-08-2016 21:57
hosting
    Przyjaciele i współpracownicy często wspominają, że chciał obalić system komunistyczny w Polsce. Młody, niepokorny – Jarosław Brejza był bezkompromisowym działaczem szkolnej „Solidarności”, który rzucił wyzwanie znienawidzonej władzy. Kierowana przez niego młodzieżowa organizacja skupiała przedstawicieli kilku szkół z naszego regionu, on sam zaś blisko współpracował z inowrocławskim MKZ. Nawet w ponurych dniach stanu wojennego nie zrezygnował ze swoich marzeń o wolnej Polsce. Pomimo ostrzeżeń i szykan ze strony władzy kontynuował działalność, próbował zmobilizować swoich kolegów i koleżanki do zorganizowania oporu w mieście. Jeszcze w grudniu nawiązał kontakty z podziemiem, kolportował „bibułę”, pisał hasła na murach.
    Jego krótkie i burzliwe życie zostało nagle przerwane 4 sierpnia 1982 r. Nie zdążył zobaczyć jakie efekty przyniosły jego starania o wolną i niepodległą Polskę, ale to właśnie on jest dzisiaj symbolem oporu inowrocławian przeciwko obcej dyktaturze. Niestety pamięć o Jarku szybko przemija… Kilka lat temu w naszym mieście pojawiła się inicjatywa ufundowania tablicy – trwałego śladu po trudnych i pięknych zarazem czasach. Pomysł upadł. Być może jest jeszcze za wcześnie? Zapewne tak, ale właśnie dzisiaj należy wspomnieć o tym młodym człowieku, który szczególnie zapisał się w historii Inowrocławia.
Wojciech Gonera
więcej »
Opublikowano 01-08-2016 21:55
hosting
Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 3 Rolnicza "Solidarność" w Polsce 1980-1989 to nowa książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja W. Kaczorowskiego, Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka stanowi próbę poszerzenia naszej wiedzy o organizacji i działalności niezależnego ruchu ludowego w PRL-u. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tomie znalazły się dwa artykuły poświęcone rolniczej "S" w naszym regionie. Krzysztof Osiński (IPN Bydgoszcz) w drobiazgowy sposób przedstawił przyczyny i przebieg strajku rolników w WK ZSL w Bydgoszczy, natomiast Wojciech Gonera z Biura Badań Historycznych ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" opisał proces powstawania chłopskiego związku zawodowego na Kujawach Zachodnich. Szczegóły dotyczące zakupu publikacji dostępne na stronie internetowej IPN.
Więcej szczegółów o tej ciekawej książce tu - ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/35781,Opozycja-i-opor-spoleczny-w-Polsce-po-1956-roku-t-3-Rolnicza-Solidarnosc-w-Polsc.html
więcej »
Opublikowano 29-07-2016 09:38
Wczoraj w Toruniu przebywał pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa. Spotkał się z sympatykami KOD. Wygłosił - jak zwykle - wiele oryginalnych tez, a w tym m.in. o "10 laickich przykazaniach", o tym, że kłamliwych polityków powinno się skazywać - wraz z rodziną(!) na 50 lat zesłania i "malusieńkiej konstytucji". Jak to określiła w tytule z relacji "Gazeta Wyborcza" "nauczał o demokracji".... Podobno o pałowaniu związkowców nic ten mędrzec nie powiedział.
więcej »

« poprzednia
1|2|...17|18|19|...|208|209|210
następna »