aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI PŁACOWE NA 2012
 ak co roku w styczniu, nowa wysokość płacy minimalnej przynosi nam nowe wskaźniki z nią związane. Od 2012 roku zmienia się także podstawa wymiaru składek osób na urlopach wychowawczych.

Płaca minimalna brutto w 2012 roku wyniesie 1.500 zł. Pracownik pełnoetatowy nie może więc otrzymać wynagrodzenia w kwocie niższej niż 1.500 zł miesięcznie (pracownik zatrudniony na 1/2 etatu - 750 zł, a pracownik zatrudniony na 1/3 etatu - 500 zł). Jednak w 1. roku pracy pracownik może otrzymywać 80% płacy minimalnej, czyli 1.200 zł.

Dla celów ustalenia, czy pracownik otrzyma co najmniej płacę minimalną, sumuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;
odprawy emerytalnej lub rentowej;
wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Jak zawsze w przypadku zmiany płacy minimalnej, zmieniają się także inne wskaźniki z nią związane. W grudniowym numerze "Aktualności kadrowych" można więc sprawdzić także ile wyniesie w 2012 r.:

a) dodatek za pracę w porze nocnej (w poszczególnych miesiącach)

b) minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

c) maksymalna wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

d) kwoty wolne od potrąceń

Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegnie także wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych (więcej na ten temat w grudniowych "Aktualnościach kadrowych").

Podstawa prawna:

>> art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b, ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.),

>> art. 6, art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, ze zm.),

>> art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, ze zm.),

>> art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844, ze zm.),

>> art. 871, art. 91, , art. 1518 Kodeksu pracy

>> rozporządzenie RM z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1141).

« powrót