aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Jest prawo do renty, nie ma ochrony przedemerytalnej - pod jednym warunkiem!

Ochrona przed wypowiedzeniem wynikająca z art. 39 Kodeksu pracy jest wyłączona w stosunku do takiej osoby, której prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostało potwierdzone decyzją organu rentowego.

Wyrok SN z 18 stycznia 2012 r., II PK 149/11

Stan faktyczny: Maria S. otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę mając ukończone 56 lat i ponad 34-letni staż pracy. A zatem spełniała warunki do korzystania z ochrony przedemerytalnej z art. 39 Kodeksu pracy (dalej: kp). Pracodawca uznał jednak, że ponieważ pracownica miała poważne problemy ze zdrowiem, powinna iść na rentę i ochrona przed wypowiedzeniem jej nie obejmuje. Ochrony z art. 39 kp nie stosuje się bowiem w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 kp). Tymczasem ZUS nie wydał decyzji potwierdzającej prawo Marii S. do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pracownica zażądała więc przed sądem przywrócenia do pracy.

Uzasadnienie SN: Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet jeśli w dacie otrzymania wypowiedzenia pracownica spełniała wszystkie wymagane ustawą warunki do nabycia prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to dalej korzystała z ochrony przedemerytalnej. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wobec pracownicy w wieku przedemerytalnym nie obowiązywałby bowiem tylko wówczas, gdyby ZUS wydał decyzję potwierdzającą jej prawo do takiej renty.


« powrót