aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Czasem muszą ci zapłacić za pracę w niedzielę i święto

Proszę o informacje w jakich przypadkach możliwe jest płacenie za prace w niedzielę i święto. Z tego co wiem żeby móc zapłacić za niedziele i święto muszą zaistnieć "wyjątkowe i obiektywne" powody dla których można nie udzielić dnia wolnego, tylko zapłacić z dodatkiem. Co należy rozumieć pod pojęciem "wyjątkowe i obiektywne" przesłanki?

W sytuacjach obiektywnie uzasadnionych pracodawca może zapłacić za niedzielę lub święto i nie udzielać za nie innego dnia wolnego.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy, a dopiero w przypadku, gdy nie może tego uczynić powinien wypłacić pracownikom wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek

W zamian za pracę w niedzielę - dzień wolny powinien zostać udzielony w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - 100 % dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Za pracę w święto pracodawca ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie jest to możliwe zapłacić wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem za każdą godzinę pracy w święto.

Przyczyna, z jakiej nie można udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę czy święto może leżeć zarówno po stronie pracodawcy (np. konieczność zapewnienia ciągłej pracy zakładu) jak i pracownika (np. jego choroba). Przyczyna ta musi być również obiektywna. W związku z tym, jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pracownikowi dnia wolnego za niedzielę/święto w ciągu okresu rozliczeniowego, np. z powodu wielu awarii, sezonu urlopowego czy choroby pracownika, może za nią zapłacić. To pracodawca każdorazowo ocenia, czy zachodzą obiektywne przesłanki niepozwalające na udzielenie wolnego za pracę w niedzielę czy święto.

Ważne!

Pracodawca nie może zapominać, że jego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikowi tylu dni wolnych w okresie rozliczeniowym ile w nim jest: niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 15111 kp

« powrót