aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza

Zdaniem SN błędne pouczenie może uzasadnić przekroczenie terminu na odwołanie
Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie (wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2000 r., sygn. akt: I PKN 117/00, publ.: OSNAPiUS z 2002 r. nr 13, poz. 304).

A zatem zgodnie z powyższym wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu błędnego adresu sądu pracy nie powoduje nieważności wypowiedzenia.

Niewłaściwa pieczątka firmy nie przesądza o nieważności wypowiedzenia

Drugim uchybieniem do jakiego doszło podczas sporządzania oświadczenia o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, był fakt przystawienia na oświadczeniu pieczątki innej firmy niż ta, która była pracodawcą zwalnianego pracownika. Warto jednak zauważyć, że za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką lub inna wyznaczona do tego osoba. W takim przypadku istotne jest, kto podpisał dokument (oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy) oraz jaki był zamiar tej osoby.


« powrót