aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Piątek, 22 czerwca 2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Skuteczność wypowiedzenia umowy w razie błędnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy oraz podania niewłaściwej nazwy firmy
 
 

w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca wskazał niewłaściwy adres sądu pracy, do którego pracownik może złożyć odwołanie, oraz dał niewłaściwą pieczątkę z adresem zakładu pracy. W zakładzie działają bowiem dwie firmy - pracownik ma zawartą umowę o pracę z podmiotem o nazwie X, a umowę o pracę wypowiedział mu podmiot o nazwie Y. Czy takie rozwiązanie stosunku pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Czy inny podmiot może podpisać zwolnienie i wskazać adres sądu pracy, który w ogóle nie istnieje?

Opisane w pytaniu oświadczenie woli pracodawcy w przedmiocie wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy zawiera niewątpliwie uchybienia, ale nie skutkują one nieważnością wypowiedzenia.

Błędne pouczenie nie powoduje nieważności oświadczenia pracodawcy

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik może bowiem w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść do sądu pracy odwołanie od tej decyzji.

W doktrynie i orzecznictwie prawa pracy przyjmuje się, że pouczenie o prawie do wniesienia odwołania do sądu ma charakter tylko instrukcyjny. Nie może więc stanowić podstawy do roszczenia podważającego zgodność z prawem samego oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może natomiast uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracownika wniesionego (wskutek błędnego pouczenia) po terminie.

Skuteczność wypowiedzenia umowy w razie błędnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy oraz podania niewłaściwej nazwy firmy

W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca wskazał niewłaściwy adres sądu pracy, do którego pracownik może złożyć odwołanie, oraz dał niewłaściwą pieczątkę z adresem zakładu pracy. W zakładzie działają bowiem dwie firmy - pracownik ma zawartą umowę o pracę z podmiotem o nazwie X, a umowę o pracę wypowiedział mu podmiot o nazwie Y. Czy takie rozwiązanie stosunku pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Czy inny podmiot może podpisać zwolnienie i wskazać adres sądu pracy, który w ogóle nie istnieje?

Opisane w pytaniu oświadczenie woli pracodawcy w przedmiocie wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy zawiera niewątpliwie uchybienia, ale nie skutkują one nieważnością wypowiedzenia.

Błędne pouczenie nie powoduje nieważności oświadczenia pracodawcy

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik może bowiem w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść do sądu pracy odwołanie od tej decyzji.

W doktrynie i orzecznictwie prawa pracy przyjmuje się, że pouczenie o prawie do wniesienia odwołania do sądu ma charakter tylko instrukcyjny. Nie może więc stanowić podstawy do roszczenia podważającego zgodność z prawem samego oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może natomiast uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracownika wniesionego (wskutek błędnego pouczenia) po terminie.

« powrót