aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Wtorek, 20 listopada 2018
Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich (1980-1981)

 

16 października 1980 roku w auli I LO odbyło się pierwsze spotkanie inowrocławskich pracowników oświaty, na którym powołano Międzyszkolny Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, do którego weszli: Henryk Łada (przewodniczący), Anna Pasela (zastępca przewodniczącego), Stanisław Laskowski, Mirosław Zacharczyk (sekretarze komitetu) oraz Alfred Krysiak, Stefan Łożykowski, Józef Matuszewski, Zygmunt Rynarzewski, Marian Frąszczak, Anna Balcerzak, Bogdan Grudziński, Barbara Antoszkiewicz, Henryk Korecki i Włodzimierz Syczyło. Wolę przystąpienia do związku wyraziło ok. 170 osób, podjęto także decyzję o rejestracji w inowrocławskim MKZ.

Organizacje terenowe nowego związku bardzo szybko zaczęły powstawać w inowrocławskich szkołach oraz na terenie Kujaw zachodnich. W październiku 1980 roku zawiązała się grupa inicjatywna w Szkole Rolniczej w Kościelcu Kujawskim, na czele której stanął Jan Dankowski. Silne struktury powstały na terenie gminy Kruszwica, gdzie w październiku 1980 roku z inicjatywy Bolesława Lewandowskiego powołano komitet założycielski. 19 listopada odbyło się zebranie organizacyjne przygotowujące wybory władz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, a tydzień później przewodniczący Bolesław Lewandowski podpisał porozumienie z Gminnym Dyrektorem Szkół Romanem Tschurlem dotyczące swobody działania nowego związku zawodowego. 2 grudnia 1980 roku zorganizowano zebranie wyborcze koła NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Kruszwica. Szefem struktur został nauczyciel ze SP nr 2 w Kruszwicy – Ryszard Zalewski.

W Barcinie to właśnie pracownicy oświaty i służby zdrowia zorganizowali najsilniejsze ogniwa związku, a w połowie listopada wszyscy nauczyciele ze SP nr 1 i 2 w Pakości zgłosili akces do „S”. W grudniu dołączyły kolejne placówki. W Gniewkowie powołano Międzyszkolny Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, do którego przystąpiło 74 pracowników szkół i przedszkoli z całej gminy. W skład zarządu weszli: Wiesława Kubska, Wiesław Nowakowski, Józef Paprocki i Michał Siewkowski. W Strzelnie powstało 6 ogniw związku, a zasługą tego koła było przede wszystkim zaangażowanie w walkę o rejestrację rolniczej „Solidarności”.

3 marca 1981 roku do składu Komisji Okręgowej dokooptowano koła z Barcina, Mogilna i Złotnik Kujawskich. W Zbiorczej Szkole Gminnej w Złotnikach Kujawskich do związku zapisało się 46 spośród 103 pracowników. Prezydium utworzyło sześć osób – 3 członków PZPR i 3 bezpartyjnych. Koła związku powstały również w Janikowie oraz Rojewie.

Międzyszkolny Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zakończył swoją działalność 14 grudnia 1980 roku. W tym dniu zorganizowano Walne Zebranie, podczas którego wybrano zarząd Komisji Okręgowej w następującym składzie: Henryk Łada (przewodniczący), Danuta Jasiaczyk-Przygodzka (zastępca przewodniczącego), Mirosław Zacharczyk (sekretarz), Anna Balcerzak (zastępca sekretarza) i Włodzimierz Hulisz (skarbnik). Funkcję wiceprzewodniczących objęli: Zofia Pomianowska, Wanda Popiołek, Marek Sarna, Ryszard Słowiński, Ryszard Zalewski, Krystyna Janikowska, a skład uzupełnili członkowie – Janina Frnaków, Alfred Krysiak, Stanisław Laskowski, Bolesław Lewandowski, Stefan Łożykowski, Edmund Mikołajczak, Anna Pasela, Danuta Szymczak, Piotr Stępniowski, Józef Tarkowski i Zygmunt Leszek Tucholski. Związek przyjął zaproponowaną przez Henryka Ładę nazwę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, za którą kryło się przekonanie o konieczności powrotu do ciągle aktualnej potrzeby integrowania społeczeństwa Kujaw. W tym czasie organizacja objęła swym zasięgiem praktycznie cały region, zrzeszając niemal 1500 członków zrzeszonych w ponad 40 ogniwach.

więcej »