aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Piątek, 16 listopada 2018
Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Opublikowano 07-06-2018 14:22
hosting
     Chodecz to całkiem zgrabne miasteczko w powiecie włocławskim, – siedziba gminy miejsko-wiejskiej, liczące sobie nieco mniej niż 2 tysiące mieszkańców. Dotąd Chodecz słynął z unikatowego zabytku jakim jest zespół budynków cmentarnych, w skład którego wchodzą: kaplica św. Jakuba z 1799, późnobarokowa; kolumbarium i dom braci szpitalnych, ale ten stan może się zmienić, a to za sprawą nieprzemyślanej decyzji tamtejszego burmistrza, który zdecydował się na konflikt z naszymi działaczami związkowymi - tym samym całym Regionem NSZZ S Toruńsko-Włocławskim. 
    Co takiego się wydarzyło? Ano - naszym zdaniem bezzasadnie zwolnił z pracy dwóch członków związku, czego z pewnością mu nie odpuścimy. Za sprawą włocławskich solidarnościowców ta bulwersująca sprawa stanęła podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Wydano w tej sprawie specjalne stanowisko.
 
Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28 maja 2018 r.       
           Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz, pana Jarosława Grabczyńskiego, o natychmiastowe zaprzestanie utrudniania działalności związkowej oraz przywrócenie do pracy bezzasadnie zwolnionych działaczek NSZZ „Solidarność” ze Szkoły Podstawowej w Chodczu: pani Anny Sawickiej oraz pani Kingi Świątek przez dyrektora pana Andrzeja Nowackiego.
      Jeżeli do końca lipca br. te sprawy nie zostaną uregulowane zgodnie z naszymi sugestiami WZDR upoważnia Zarząd Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia cyklicznych pikiet protestacyjnych pod gmachem Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.
 
     Liczymy, że burmistrz Chodcza przemyśli swoją decyzję i po przywróceniu do pracy naszych związkowców miasteczko nadal będzie słynęło jedynie z architektonicznego zabytku, a nie np. najazdów związkowców i sądowych batalii - znamy się  na tym jak mało kto. Wybory samorządowe blisko....
Red.Piotr Grążawski« powrót