aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Wtorek, 20 listopada 2018
Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Opublikowano 15-05-2018 20:43
     W trakcie długiej kampanii wyborczej do władz związkowych na nowa kadencję (Walne Zebranie delegatów Regionu odbędzie się 28 maja w Toruniu), oprócz wielu spostrzeżeń członkowie Regionalnej Komisji Wyborczej biorący udział w zebraniach odnotowali, że wciąż w wielu firmach lekko podchodzimy do funkcji społecznego inspektora pracy, tymczasem jest to funkcja ze wszech miar potrzebna i pożyteczna. W dyskusjach przed WZD pada wiele sugestii aby tę kwestię wysoko podnieść w nadchodzącej kadencji. Być może uczynić ją nawet priorytetem, a koniunktura na takie działania jest dobra. Dla przypomnienia p podstawowe informacje.
hosting
     Społeczna inspekcja pracy, której organizację określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – u.s.i.p. jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu, choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe (art. 2 u.s.i.p.).
    Niezwykle istotną kwestią jest, że wybory SIP należą do autonomicznych, wyłącznych uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Ważność wyborów społecznego inspektora pracy nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli (np. sądowej), zaś pracownik wybrany na społecznego inspektora pracy nie ma żadnej, a w szczególności biernej legitymacji procesowej (wybór jego osoby nie może być poddawany w wątpliwość przez żaden organ ani gremium; dotyczy to również pracodawcy) w sprawie o ustalenie nieważności jego wyboru na społecznego inspektora pracy, o czym wypowiadał się już kilkukrotnie Sąd Najwyższy (m.in. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., II PK 339/05, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 218, czy postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11, Lex nr 1163327). Tak więc pracodawca nie ma prawa ani powoływać, ani odwoływać społecznego inspektora pracy, bowiem funkcja ta podlega wyłącznie zakładowym organizacjom związkowym.« powrót