aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Wtorek, 17 lipca 2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI PŁACOWE NA 2012
 ak co roku w styczniu, nowa wysokość płacy minimalnej przynosi nam nowe wskaźniki z nią związane. Od 2012 roku zmienia się także podstawa wymiaru składek osób na urlopach wychowawczych.

Płaca minimalna brutto w 2012 roku wyniesie 1.500 zł. Pracownik pełnoetatowy nie może więc otrzymać wynagrodzenia w kwocie niższej niż 1.500 zł miesięcznie (pracownik zatrudniony na 1/2 etatu - 750 zł, a pracownik zatrudniony na 1/3 etatu - 500 zł). Jednak w 1. roku pracy pracownik może otrzymywać 80% płacy minimalnej, czyli 1.200 zł.

Dla celów ustalenia, czy pracownik otrzyma co najmniej płacę minimalną, sumuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;
odprawy emerytalnej lub rentowej;
wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Jak zawsze w przypadku zmiany płacy minimalnej, zmieniają się także inne wskaźniki z nią związane. W grudniowym numerze "Aktualności kadrowych" można więc sprawdzić także ile wyniesie w 2012 r.:

a) dodatek za pracę w porze nocnej (w poszczególnych miesiącach)

b) minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

c) maksymalna wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

d) kwoty wolne od potrąceń

Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegnie także wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych (więcej na ten temat w grudniowych "Aktualnościach kadrowych").

Podstawa prawna:

>> art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b, ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.),

>> art. 6, art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, ze zm.),

>> art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, ze zm.),

>> art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844, ze zm.),

>> art. 871, art. 91, , art. 1518 Kodeksu pracy

>> rozporządzenie RM z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1141).
więcej »
CZAS PRACY OD STYCZNIA 2012

Przypomnijmy: od stycznia 2011 r. obowiązuje zasada, że święto, które przypada w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (tzw. W5) nie obniża wymiaru czasu pracy. To z kolei sprawiło, że obecnie nie da się już obliczyć wszystkim pracownikom jednakowego wymiaru czasu pracy do przepracowania w danym miesiącu. Wymiar ten zależy bowiem od tego, w jakim dniu zaplanowano wolne z tytułu W5 (nie muszą to być tylko wolne soboty, mogą to być np. wolne poniedziałki). W zależności, od tego, w jaki dzień przypada W5, wymiar ten przedstawia się następująco:

Miesiąc

Wymiar godzin pracy w 2012 r., jeśli dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przypada każdorazowo w:

Poniedziałek

Wtorek

Środę

Czwartek

Piątek

Sobotę

Styczeń

168

168

168

168

176

(święto 6.01)

168

Luty

168

168

168

168

168

168

Marzec

176

176

176

176

176

176

Kwiecień

168 (święto 9.04)

160

160

160

160

160

Maj

168

176 (święto 1.05)

168

176 (święto 3.05)

168

168

Czerwiec

160

160

160

168 (święto 7.06)

160

160

Lipiec

176

176

176

176

176

176

Sierpień

176

176

184 (święto 15.08)

176

176

176

Wrzesień

160

160

160

160

160

160

Październik

184

184

184

184

184

184

Listopad

168

168

168

176 (święto 1.11)

168

168

Grudzień

152

160 (święto 25.12)

160 (święto 26.12)

152

152

152

więcej »