aktualnościzdjęcia
Poniedziałek, 10 grudnia 2018
Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
Opublikowano 11-04-2018 20:13
     Okazuje się, iż mimo rozmaitych sprostowań wciąż potrzebujemy informacji o powstającym nowym prawie pracy, zatem przypomnieć wypada, ze kodeks pracy jest przestarzałym dokumentem, gdyż stworzono go ponad 40 lat temu! Istniały wówczas zupełnie inne warunki i realia i - żeby nie filozofować -  dlatego też kodeks należy zastąpić nowym. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymagają rekodyfikacji. Natomiast regulacje ustawowe składające się na zbiorowe prawo pracy powinny zostać skodyfikowane. Według założeń nowe prawo ma ograniczyć biurokrację, a także zlikwidować zawiłe przepisy dające pole do nadużyć.
     W tym celu Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Do Komisji zostało powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Efekty ich pracy mamy poznać w połowie 2018 roku.
Zespół ma przyjrzeć się przede wszystkim zawiłościom kodeksu, który z powodu nieprzejrzystych przepisów regularnie jest obchodzony. Więcej uprawnień mają też mieć pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, czyli śmieciowych.
     Do opinii społecznej już od ubiegłego roku docierają rozmaite "przecieki" co do propozycji nowych zapisów. Jak sie okazuje - nie wszystkie są prawdziwe, a wszystkie to tylko jeszcze nie uzgodnione propozycje.
     Niektóre mają znaczne szanse na poparcie przez Solidarność. Wielu np. pozytywnie wyraża się o uelastycznieniu okresów urlopowych oraz zmianach w systemie premiowania. Pro[pozycje zespołu mówią - jaki urlop jest nabywany przez pracownika w hostingdanym roku kalendarzowym w tym samym roku będzie musiał być przez niego wykorzystany. Skoro urlop ma służyć wypoczynkowi i regeneracji, nie można go przekładać na rok następny. Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po zmianach każdemu przysługiwać będzie 26 dni. Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, by czas urlopu został zmniejszony.
    O innych propozycjach będziemy pisali w najbliższym czasie.
Red. PG« powrót
Copyright 2010 - 2018 by NSZZ Solidarność
Projekt i wykonanie: Arat Media
HISTORIA REGIONU - ARTYKUŁY
MOŻESZ POMÓC - odpisz 1%
AKTUALNOŚCI