aktualnościzdjęcia
Poniedziałek, 10 grudnia 2018
Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
Kim był(a) Anna Witkowska?

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z pewnością było dużym zaskoczeniem dla władz Polski Ludowej. Zmusiło to również kierownictwo Służby Bezpieczeństwa do opracowania nowej strategii zabezpieczenia sytuacji polityczno-operacyjnej, w realizacji której wykorzystywano agenturę. Jeden z tajnych współpracowników działał także w Inowrocławiu.

28 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bydgoszczy, który objął także oddział w Inowrocławiu. Jednym z przywódców protestu był pracujący w inowrocławskim WPK od 1977 roku Jan Walczak. Już wkrótce rozpoczął on karierę w lokalnych strukturach związku, pełniąc m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WPK oraz członka bydgoskiego MKZ (powierzono mu rolę łącznika między strukturami bydgoskimi oraz inowrocławskimi). Był również członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” pracowników komunikacji miejskiej. Jan Walczak został także wybrany na delegata I Krajowego Zjazdu „S” w Gdańsku.

I tu zaczyna się nowy etap jego działalności. Jeszcze w lipcu 1981 roku Jan Walczak został zarejestrowany przez Wydział III „A” Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy jako TW „Anna Witkowska”. Nowi mocodawcy wysoko oceniali jego „pracę” podczas krajowego zjazdu: „[…] ma możliwości uzyskania wyprzedzających informacji. Cieszy się dużym zaufaniem u Rulewskiego. Jest osobą inteligentną, błyskotliwą, potrafi szybko analizować sytuację, łatwo nawiązuje kontakty, posiada »dar przekonywania«”. Jego doświadczenie przydało się także po wprowadzeniu stanu wojennego.

Jan Walczak od 13 grudnia 1981 roku przebywał w ośrodku odosobnienia w Potulicach. Opuścił go stosunkowo szybko, bo 24 grudnia. 16 września 1982 roku zdecydował się wraz z całą rodziną wyjechać do Francji. Działalność w „Solidarności” z pewnością ułatwiła mu wejście w środowisko emigracji politycznej. Po przyjeździe do Paryża przez dwa tygodnie przebywał w ośrodku dla uchodźców. Nawiązał tam kontakt z działaczami Komitetu Koordynacyjnego „Solidarność”, którzy po kilku tygodniach skierowali go do okręgu Nord, gdzie miał prowadzić spotkania z mieszkańcami i jednocześnie zachęcać lokalne społeczeństwo do organizowania pomocy charytatywnej dla Polski. Jan Walczak brał także udział w audycjach radiostacji Flandria.

więcej »
Copyright 2010 - 2018 by NSZZ Solidarność
Projekt i wykonanie: Arat Media
HISTORIA REGIONU - ARTYKUŁY
MOŻESZ POMÓC - odpisz 1%
AKTUALNOŚCI