aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Wtorek, 25 09 2018
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Opublikowano 02-10-2017 20:12
hosting   Najważniejszym owocem obrad (2.X) Zarządu Regionu, jakie miały miejsce w Szafarni (pow. Golubsko-dobrzyński) było uchwalenie zasad, na jakich już od tegorocznej zimy będziemy mogli wybierać władze regionalnej Solidarności na nową kadencję.
   Sesję ZR poprzedziła część uroczysta, podczas której po raz pierwszy uhonorowano wybranych nowo ustanowionym wyróżnieniem - Aniołami Solidarności (mamy tu nawiązanie do herbu Torunia). Otrzymały je dwie osoby: ksiądz prałat Józef Nowakowski (Toruń) i Ryszard Brejza (Inowrocław). Do relacji z tego wydarzenia jeszcze wrócimy, natomiast teraz krótko o uchwałach około wyborczych (szczegóły z pewnością dotrą do komisji zakładowych).
    Najważniejszą zmianą jest podniesienie progu dla wyboru delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu. Dotąd obowiązywała zasada; jeden delegat na 50 wyborców- członków związku w komisji zakładowej, natomiast teraz liczba została podniesiona do 70 (1 delegat na 70 członków kz). Wybory elektorów mają się odbywać według klucza 10 - 19 związkowców wybiera jednego elektora; 20 - 29 dwóch elektorów; 30 - 39 trzech elektorów itd. Rzecz jasna procedury wyborów komisji zakładowej pozostają niezmienne (zresztą są to sprawy poza kompetencją ZR).
   Powołano Regionalną Komisję Wyborczą w jej osobowym składzie. Zróżnicowanie terytorialne powinno zapewnić sprawną obsługę zebrań. Przypominamy, iż uprawnieniem RKW jest możliwość zweryfikowania liczby członków danej komisji zakładowej poprzez analizę wysokości odprowadzanych do ZR składek członkowskich, a także dostarczanych ankiet. Przewodniczącego RKW poznamy po pierwszym posiedzeniu tego ciała, ponieważ jest to (wybór) w wyłącznych kompetencjach RKW.
   Z ważniejszych spraw - zaapelowano o liczny udział delegacji związkowych i gremiów w uroczystościach na włocławskiej zaporze, a poświęconych pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Odbędą się w dniu 18 października, rozpoczną o godz 1630 pod Krzyżem Popiełuszki na Tamie. Przypominamy i serdecznie zapraszamy.
Fot. na schodach dworku w Szafarni goście i członkowie ZR, poniżej - na sali obrad słowo od księdza Nowakowskiego
 
hosting« powrót