aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Wtorek, 17 lipca 2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny
Opublikowano 27-07-2017 22:07
hosting
   Ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku na poziomie 2,1 tys. zł wobec 2080 zł zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego - postuluje resort pracy. W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., który powstał w MRPiPS. Resort pracy zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniosło 2,1 tys. zł, a stawka godzinowa - 13,70 zł. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość świadczeń ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa niż zaproponowana do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego (6 czerwca), tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł.
   Jako że Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła kwot w ustawowym terminie (30 dni od dnia otrzymania propozycji), Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia ich wysokości w drodze rozporządzenia do 15 września. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, powinna wynosić co najmniej 2 049,30 zł, natomiast wysokość minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych - 13,30 zł. (Wzrost o 2,5 proc. w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w roku bieżącym, przy relacji do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,1 proc.).
 Więcej tu - samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/176130/Minimum-2100-zl« powrót