aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Sobota, 21 kwietnia 2018
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Opublikowano 18-06-2017 08:53
   Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Sokołowskiej, wspaniałej Koleżanki, znanej i cenionej działaczki Naszego Związku. Dla wielu mieszkańców Inowrocławia była i pozostanie symbolem zaangażowania kobiet w powstanie „Solidarności”.
   W 1966 r. rozpoczęła pracę jako pomoc laboratoryjna w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu, następnie – na tym samym stanowisku – w Miejskiej Przychodni Obwodowej. W 1967 r. podjęła naukę w Państwowej Szkole Medycznej Techników Analityków w Poznaniu. Dyplom analityka medycznego otrzymała w 1969 r. Od 1 kwietnia 1970 r. pracowała w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu – w 1988 r. objęła stanowisko p. o. kierownika zespołu techników medycznych. W dniach 30 września i 1 października 1980 r. uczestniczyła w strajku białego personelu w Inowrocławiu, następnie została członkiem władz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej. W październiku 1980 r. została wybrana w skład zespołu ds. postulatów i występujących nieprawidłowości, który został utworzony przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w spotkaniach opozycji oraz pomocy osobom represjonowanym przez władze komunistyczne. Do aktywnej działalności związkowej wróciła w 1989 r. – w kwietniu uczestniczyła w powołaniu tymczasowego komitetu „Solidarności” w inowrocławskim szpitalu, a 6 września została wybrana przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej.
   Maria Sokołowska pomagała w organizacji spotkań kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z mieszkańcami Inowrocławia w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi 1989 r. Po wyborach czerwcowych rozpoczęła pracę w sekretariacie Zespołu Senatorsko-Poselskiego Obywatelskiego Porozumienia, który odpowiadał za prowadzenie w Inowrocławiu biura Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W 1990 r. uzyskała mandat radnej i jednocześnie została wybrana przewodniczącą Rady Miejskiej Inowrocławia. Przez wiele lat uczestniczyła w pracy związkowej w szpitalu. W 2004 r. przeszła na emeryturę, ale nadal aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-politycznym Inowrocławia, m.in. angażując się w działania związane z ochroną i respektowaniem praw pracowniczych w mieście.« powrót