aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Niedziela, 30 kwietnia 2017
Imieniny: Balladyny, Lilli, Mariana
Opublikowano 26-04-2017 21:45
hosting
   Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 8,1 proc. wobec 8,5 proc. w lutym - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Premier Beata Szydło powiedziała, że dane GUS pokazują, że polska gospodarka rozwija się dynamicznie. GUS podał, że liczba bezrobotnych w marcu zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.324,2 tys. wobec 1.383,4 tys. osób przed miesiącem. Wydajność pracy w przemyśle w marcu wzrosła o 4,0 proc. rok do roku przy większym o 3,2 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,1 proc.
   Do danych GUS dotyczących spadku bezrobocia odniosła się w środę premier Beata Szydło, która była z wizytą w firmie produkcyjnej Radmot w Woli Gutowskiej, k. Jedlińska (Mazowieckie). "Dzisiaj kolejna dobra informacja - bezrobocie w Polsce spadło do 8,1 punktu procentowego. To pokazuje, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką" - powiedziała premier na konferencji prasowej.
   We wtorek rząd przyjął plan finansowy na lata 2017-20. "Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc." - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. (PAP)
więcej »
Opublikowano 25-04-2017 21:06
Marian Krzaklewski odszedł na emeryturę. Podziękowania za wiele lat pracy dla NSZZ"S" złożył mu Piotr Duda. My przyłączamy się do życzeń - dziękujemy, życzymy zdrowia!
hosting
więcej »
Opublikowano 24-04-2017 21:14
Na zdjęciu część naszej silnej ekipy, która wzięła udział w dorocznej pielgrzymce do Lichenia. Związkowcy z Inowrocławia ze skarbnikiem Regionu Mariuszem Kawczyńskim.
hosting
więcej »
Opublikowano 24-04-2017 20:28
   Toruń, dnia 21 kwietnia 2017r. Pan Piotr Calbecki Marszałek Województwa Przewodniczący Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
   Szanowny Panie Marszałku, zważywszy na rozpoczęte prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym Zarząd Regionu Toruńsko - Włocławskiego NSZZ „Solidarność" w trosce o utrzymanie miejsc pracy m.in. w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. z siedzibą we Włocławku przedstawia poniżej uwagi do zapisu w/w projektu nowelizacji ustawy, a mianowicie:
W powyższym projekcie z dnia 3 kwietnia 2017r. m.in. proponuje się nowe brzmienie art. 24:
1. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć:
   1) linii komunikacyjnej albo
   2) sieci komunikacyjnej - ujętych wr pianie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
2. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, dotyczy pakietów linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2 lit. c, objętych planem transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
3. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w komunikacji miejskiej dotyczy sieci komunikacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. l pkt l, objętej planem transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
4. Organizator, o którym mowa w art. 7, może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednym operatorem publicznego transportu zbiorowego na obsługę nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2 lit. c, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
5. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. l pkt 4, może dotyczyć linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej nie objętych planem transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora."
    Zwracamy się z prośbą o zmianę ust. 4 na następujące brzmienie:
4. Organizator, o którym mowa w art. 7. może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednym operatorem publicznego transportu zbiorowego na obsługę nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2 lit. c, z wyłączeniem podmiotów wewnętrznych.
   Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu dotyczącego zawierania umów o świadczenie usług na obsługę „nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych" może spowodować likwidację dużych przewoźników samorządowych i państwowych, którzy obsługują niejednokrotnie duże obszary np. całego powiatu lub gminy, posiadając do tego odpowiednią infrastrukturę (m.in. dworce autobusowe, zaplecze techniczne, budynki) i sieć komunikacyjną. Rozdzielanie tej komunikacji na dwa odrębne systemy rozliczania (w formie rekompensaty i rozliczenia z przewoźnikami wyłonionymi w trybie przetargowym) spowoduje niepotrzebne zamieszanie i będzie bardzo dużym utrudnieniem dla organizatorów. Ponadto nie ma uzasadnienia ograniczania prawa do powierzenia wykonywania komunikacji publicznej swoim podmiotom w sytuacji, gdy w komunikacji miejskiej takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje od wielu lat. Biorąc pod uwagę powyższe proszę zajęcie - poparcie naszego stanowiska w procesie konsultacji przedmiotowej nowelizacji ustawy.
więcej »
Opublikowano 23-04-2017 21:22
hosting
   21 kwietnia odbyły się obrady Zarządu Regionu. Tym razem skorzystano z zaproszenia przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Inowrocławiu Tomasza Marcinkowskiego i sesja została przeprowadzona w biurze oświatowców.
Oprócz stałych punktów obejmujących rozmaite sprawozdania, z którymi Zarząd powinien być na bieżąco, tym razem najważniejsze było wypracowanie i przyjęcie stanowiska w sprawie zamiaru nowelizacji przez Sejm prawa o publicznym transporcie drogowym. Projekt ustawy przewiduje znaczne ograniczenia w przewozach regionalnych, lokalnych dla jednego przewoźnika. Żeby nie wchodzić w szczegóły (choć nasze stanowisko zamieścimy tu) trzeba jedynie nadmienić, iż sejmowy projekt przewiduje, że jeden operator publicznego transportu nie może wziąć więcej niż 50% puli lokalnych przewozów. Tymczasem my mamy na terenie województwa Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy (dawny PKS), który zatrudnia wielu pracowników (z czego sporo naszych związkowców), mający w swojej obsłudze dużo większy kawałek przewozowego rynku. Istnienie firmy to nie tylko sprawa związku, lecz przede wszystkim bezpieczeństwa przewozowego w gminach i na powiatowo-wojewódzkich obszarach.
   Po dyskusji ZR przyjął stanowisko, które opublikujemy w poniedziałek.
 Fot u góry - Tomasz Marcinkowski, niżej- członkowie ZR w trakcie obrad 
hosting
więcej »
Opublikowano 20-04-2017 21:14
hosting
   W Bydgoszczy odbyła się XVII edycja Regionalnego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W finale uczestniczyło 37 uczniów odbywających naukę zawodu: fryzjera, mechanika samochodowego, cukiernika, sprzedawcy, montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanika, kucharza, stolarza, ślusarza, wędliniarza, lakiernika.
   Przed konkursem Roman Wzorek przedstawił krótką prelekcję dotyczącą wypadków przy pracy. Następnie uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych. W wyniku etapu ustnego komisja konkursowa w składzie: Roman Wzorek nadinspektor pracy, Urszula Chaberska wizytator Kuratorium Oświaty i Kamil Nyckowski st. referent w Okręgowym Inspektoracie Pracy wyłoniła następujących laureatów:
* I miejsce zajęła Sandra Sypniewska z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu,
* II miejsce zajęła Weronika Mrozińska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu,
* III miejsce zajął Bartosz Buczkowski z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
* IV miejsce zajął Bartosz Zbieranek z Zespołu Szkół w Mogilnie, V miejsce zajął Szymon Dolatowski z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu,
* VI miejsce zajęła Natalia Trzeciak z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.
   Sandra Sypniewska i Weronika Mrozińska będą reprezentowały Nasz region w etapie ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się 31 maja 2017 r. w Warszawie.
   Nagrody ufundowała Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Laureatom nagrody wręczyli: Wojciecha Szota p.o Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, Urszula Chaberska wizytator Kuratorium Oświaty i Piotr Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
więcej »
Opublikowano 19-04-2017 21:07
hosting
   Będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia. Jego udzielenie będzie uzależnione od opinii lekarza medycyny pracy. Dyrektorzy szkół będą mieli wprowadzone ograniczenia nadgodzin. Zostanie określony ich limit.
   – Dochodziło do patologicznych sytuacji, w których dyrektorzy sami zlecali sobie nadgodziny i pracowali na kilku etatach – tłumaczy Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Z systemu znikną też asystenci nauczyciela. Wzmocniona zostanie natomiast instytucja nauczyciela wspomagającego. Pensum pedagogów, psychologów i logopedów zostanie ustalone przez MEN, a nie przez samorząd, jak to jest obecnie.
   Resort rozważa też wprowadzenie egzaminu państwowego na nauczyciela. Pomysł to odpowiedź na sugestie Najwyższej Izby Kontroli. Z jej raportu wynika, że wielu nauczycieli nie ma umiejętności odpowiednich do wykonywania zawodu. MEN chce też wydłużyć okres stażu nauczycielskiego z dziewięciu miesięcy do roku i dziewięciu miesięcy. To okres przygotowawczy, w którym pod okiem starszego kolegi nauczyciel zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Oznacza to, że dłużej będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie. Minimalna pensja stażysty (magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wynosi od tego roku 2294 zł brutto, a po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego 2361 zł
więcej »
Opublikowano 13-04-2017 22:32
hosting
 
więcej »
Opublikowano 12-04-2017 08:14
hosting
   11 kwietnia spotkali się członkowie Prezydium ZR. Głównym  tematem obrad była ocena sytuacji w zakładach pracy regionu pod kątem praw związkowych, przygotowanie i wstępne omówienie tematów na najbliższą sesję Zarządu Regionu, oraz szereg spraw drobniejszych, wynikających z faktu bieżącego administrowania majątkiem związku.
   Postanowiono przyjąć zaproszenie Tomasza Marcinkowskiego - przewodniczącego inowrocławskich oświatowców i podjęto decyzję, że najbliższe obrady Zarządu Regionu zostaną przeprowadzone 21 kwietnia, w Inowrocławiu w siedzibie Komisji Oświaty "S". Wśród tematów jakie Prezydium zaproponuje jest ocena przestrzegania praw związkowych w niektórych zakładach pracy, informacja o procesach toczonych w obronie lub interesie członków NSZZ"S", oraz kwestia organizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym m.in. pielgrzymki do Lichenia.
   Obrady rozpoczną się godzinę później niż zwykle, bo o 1100.
Na fot. wiceprzewodniczący ZR Tomasz Jeziorek
więcej »

Archiwum wiadmości »