aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Wtorek, 24 kwietnia 2018
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Opublikowano 23-04-2018 21:26
hosting
     Około piętnastu tysięcy związkowców należących do NSZZ "Solidarność" z całego kraju oraz 160 pocztów sztandarowych przybyło do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej na doroczną pielgrzymkę. Towarzyszyło im hasło „Tylko z Maryją być solą ziemi”. Wśród tłumów nie mogło zabraknąć solidarnościowców z naszego Regionu.
     W imieniu organizatorów, czyli Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", przybyłych na pielgrzymkę powitała Ewa Zydorek, sekretarhostingz Komisji. Odczytała list przewodniczącego Piotra Dudy (który nie mógł przybyć do Lichenia) wystosowany do uczestników pielgrzymki: „Pielgrzymujemy do naszej ukochanej Matki, aby za jej pośrednictwem dziękować Bogu za to, co się udało i prosić o pomoc w tym, co przed nami. Aby zaświadczyć, ze Statut naszego Związku oparty na społecznej nauce Kościoła, to nie tylko zapisany na papierze system wartości, ale to co na co dzień staramy się realizować w swojej związkowej działalności".
     W trakcie mszy św. uczestnicy pielgrzymki modlili się także za wstawiennictwem kapelana „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszko, którego relikwie znajdowały się w trakcie nabożeństwa w prezbiterium licheńskiej świątyni. Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki był Piotr Mytlewski z Torunia. Pomimo, że od wielu lat jest na emeryturze, to nadal przyjeżdża na doroczną pielgrzymkę do Lichenia. Jak przyznał to jest tradycja i nie wyobraża sobie sytuacji, aby mogło go tutaj zabraknąć. Zwłaszcza, że w tych dniach przypadają imieniu kapelana „Solidarności”: „Pomodlić się można w ciszy. A teraz tym bardziej bo jest Jerzego, a wiadomo kto ma na imię Jerzy”. Nawiązując do Związków Zawodowych stwierdził, iż ich kondycja jest różna w różnych zakładach pracy. Jednak w jego rodzimej spółce, którą była toruńska Geofizyka należąca do PGNiG, zawsze miały i mają się dobrze.
     Po mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztandarami udali się pod pomniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki , kapelana „Solidarności” oraz pod pomnik upamiętniający wydarzenia Sierpnia 80, znające się nieopodal bazyliki. Tam przedstawiciele poszczególnych regionów i zakładów pracy złożyli kwiaty. Wszyscy natomiast odmówili modlitwę w intencji Ojczyzny. Dziękując za przybycie, Zdzisław Nowakowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie, zaprosił wszystkich do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej, XV Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.
Fot. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego naszego ZR, w imieniu całego Regionu składają kwiaty pod pomnikiem.
hosting
więcej »
Opublikowano 18-04-2018 20:48
 
hosting To prawdopodobnie najszybszy i najbardziej wytrzymały w biegu członek Solidarności w naszym Regionie. Marcin Gralak z Inowrocławia - bo o nim tu mowa - od lat uprawia sport biegowy, budząc nasz podziw i przynosząc naszemu Regionowi rozgłos. Niedawno znalazł się w czołówce biegaczy podczas maratonu w Gdańsku. "Mając w nogach" wiele kilometrów zawsze czujnie wypatrzy aparaty fotograficzne kolegów, by przesłać pozdrowienia do Regionu. A już tak zupełnie poważnie - bez Marcina nie obędzie się żadne większe przedsięwzięcie związkowe. Nie przepycha się, nie kandyduje "do funkcji", do medali; jest przeważnie w tle, gdzie organizuje, koordynuje, wozi, targa rozmaity sprzęt, czuwa żeby wszystko się udało. Bez takich jak on wiele przedsięwzięć byłoby zdecydowanie trudniej zorganizować. Gdy ma wolny czas - biega. 
   Mamy w Regionie więcej podobnych pasjonatów i to w różnych dziedzinach - będziemy ich przedstawiać, bo warto.
Foto - Łukasz Klasa (Gdańsk) Text - Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 16-04-2018 20:36
hosting
     32 delegatów Oddziału Inowrocław wybrało przewodniczącego i ośmioosobową Radę Oddziału Inowrocław. Nadal będzie nią kierował Mariusz Kawczyński.
     16 kwietnia, o godz 10, w sali obiektu Spółki KOM ROL w Kobylnikach rozpoczęły się obrady delegatów Oddziału Inowrocław. Prowadzący obrady Jan Dybicz sprawnie doprowadził do wyłonienia niezbędnych komisji i zorganizowania spraw proceduralnych, po czym wysłuchano sprawozdania ustępującego przewodniczącego. Tu Kawczyński przypomniał wspólne akcje związkowe polegające na udziale w demonstracjach i protestach ale też swego czasu głośnych sprawach sądowych. Podniósł skuteczność związkowej opieki i rzetelnie przedstawił rozmaite kłopoty jakie wyrastały na drodze. W końcu podziękował zebranym za wsparcie pracy związkowej, wyrażając nadzieję na dalsza pracę wszystkich. W dyskusji po sprawozdaniu podkreślano zwłaszcza działania w minionej kadencji nad podniesieniem roli Społecznej Inspekcji Pracy. Tu prowadzący Jan Dybicz zaproponował aby dyskusję kontynuować w momentach gdy komisja skrutacyjna będzie zajęta liczeniem głosów. Sala przegłosowała propozycję pozytywnie.
   Gdy doszło do punktu "zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Oddziału" padło tylko jedno takie zgłoszenie - właśnie Mariusza Kawczyńskiego. W wyborach otrzymał wszystkie głosy, co tym samym potwierdziło jego znakomitą pozycję lidera wśród inowrocławskich związkowców.  
     Bardzo sprawnie wybrano także ośmioosobową Radę Oddziału. Przyjęto stanowisko w sprawie lokalnej koordynacji uroczystości 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę (tu chodziło o takie ustawienie godzin imprez - uroczystości w mikroregionie inowrocławskim aby nie kolidowały z sobą, co pozwoli związkowcom na wzajemne uczestnictwo).
Fot góra - Mariusz Kawczyński zaraz po wyborze odbiera gratulacje, niżej poczet sztandarowy Inowrocławian.
Text & foto Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 15-04-2018 14:52
hosting
     Na 27 kwietnia Prezydium ZR zaplanowało przeprowadzenie ostatniej sesji Zarządu Regionu tej kadencji. Obrady mają  mieć zwykły charakter i nie przewiduje się jakichś innych akcentów, choć pewnie bez wspólnego zdjęcia się nie obędzie. Tymczasem członkowie Prezydium dyskutowali nie tylko o programie obrad, lecz także omawiano przygotowania do zbliżającego się Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Z podsumowań akcji wyborczej wynika, że może w nim wziąć udział około 120 delegatów. Do przygotowania jest szereg sprawozdań, a także wiele pracy organizacyjnej. To wszystko nieco zakłóca fakt, iż kilka komisji zakładowych nie przeprowadziło jeszcze wyborów. Trzeba tam dotrzeć i wyjaśnić takie stanowisko.
     Prezydium omawiało też przygotowany przez pewną firmę projekt nowej strony internetowej. Na razie nie zyskał akceptacji, ponieważ głoszono do niego kilka uwag. Mimo to strona ma być gotowa przed Walnym Zebraniem Delegatów.
Fot - część przewodniczących kz z ziemi dobrzyńskiej - po wyborach trochę się zmieniło...
Fot & text Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 11-04-2018 20:13
     Okazuje się, iż mimo rozmaitych sprostowań wciąż potrzebujemy informacji o powstającym nowym prawie pracy, zatem przypomnieć wypada, ze kodeks pracy jest przestarzałym dokumentem, gdyż stworzono go ponad 40 lat temu! Istniały wówczas zupełnie inne warunki i realia i - żeby nie filozofować -  dlatego też kodeks należy zastąpić nowym. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymagają rekodyfikacji. Natomiast regulacje ustawowe składające się na zbiorowe prawo pracy powinny zostać skodyfikowane. Według założeń nowe prawo ma ograniczyć biurokrację, a także zlikwidować zawiłe przepisy dające pole do nadużyć.
     W tym celu Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Do Komisji zostało powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Efekty ich pracy mamy poznać w połowie 2018 roku.
Zespół ma przyjrzeć się przede wszystkim zawiłościom kodeksu, który z powodu nieprzejrzystych przepisów regularnie jest obchodzony. Więcej uprawnień mają też mieć pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, czyli śmieciowych.
     Do opinii społecznej już od ubiegłego roku docierają rozmaite "przecieki" co do propozycji nowych zapisów. Jak sie okazuje - nie wszystkie są prawdziwe, a wszystkie to tylko jeszcze nie uzgodnione propozycje.
     Niektóre mają znaczne szanse na poparcie przez Solidarność. Wielu np. pozytywnie wyraża się o uelastycznieniu okresów urlopowych oraz zmianach w systemie premiowania. Pro[pozycje zespołu mówią - jaki urlop jest nabywany przez pracownika w hostingdanym roku kalendarzowym w tym samym roku będzie musiał być przez niego wykorzystany. Skoro urlop ma służyć wypoczynkowi i regeneracji, nie można go przekładać na rok następny. Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po zmianach każdemu przysługiwać będzie 26 dni. Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, by czas urlopu został zmniejszony.
    O innych propozycjach będziemy pisali w najbliższym czasie.
Red. PG
więcej »
Opublikowano 09-04-2018 20:03
hosting
Wypadki śmiertelne - marzec 2018
     1. 06 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 marca 2018 około godz. 08.00 uległ pracownik firmy transportowej z siedzibą w miejscowości Stopka. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku kierowcy został znaleziony nieprzytomny w kabinie pojazdu. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
     2. 20 marca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 13 marca 2018 roku około godz. 16.00 w Grudziądzu uległ pracownik firmy budowlanej z Torunia. Poszkodowany podczas wykonywania prac związanych z ocieplaniem dachu wpadł w niezabezpieczony otwór technologiczny. Spadł z wysokości ok. 18 metrów na betonową posadzkę. W wyniku doznanych urazów poniósł śmierć.
     3. 22 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 15.30 na terenie budowy w miejscowości Czernikowo uległ pracownik firmy budowlanej z Grudziądza. Poszkodowany został znaleziony nieprzytomny w pomieszczeniu służącym do ogrzewania się pracowników. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.
     4. 28 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 27 marca 2018 roku około godz. 02.30 uległ pracownik firmy transportu drogowego z Torunia. Do wypadku doszło na drodze krajowej w okolicach Sieradza. W tył pojazdu Citroen Berlingo, w którym znajdował się poszkodowany uderzył samochód ciężarowy, którego kierowca utracił panowanie nad pojazdem.
Wypadki ciężkie – marzec 2018
     1. 01 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 19 lutego 2018 roku około godz. 08.15 uległ pracownik ochrony obiektu użyteczności publicznej w Bydgoszczy. Podczas podjętej interwencji pracownik został kopnięty w krocze przez interesanta. Następnie został przewieziony do szpitala, gdzie w wyniku badania podjęto decyzję o usunięciu jednego jądra.
     2. 02 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 21 lutego 2018 roku około godz. 17.15 uległ pracownik zakładu przetwórstwa spożywczego w Bydgoszczy. Wypadek zaistniał podczas wykonywania testów maszyny pakującej. Lewa dłoń pracownika została pochwycona i zakleszczona przez ruchome elementy maszyny. W szpitalu podjęto decyzję o pourazowej amputacji trzech palców.
     3. 09 marca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.00 na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Bramka uległ pracownik firmy branży konstrukcji metalowych z Bukowca. Podczas transportu elementu konstrukcji dachu nastąpił upadek ładunku, który spadł na poszkodowanego powodując urazy wewnątrz jamy brzusznej. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
     4. 16 marca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.20 na terenie zakładu branży instalacyjnej w Solcu Kujawskim uległ pracownik zatrudniony na stanowisku operatora maszyn. Podczas wyciągania detalu z prasy nastąpił ruch suwaka, który zakleszczył dłoń operatora. Spowodowało to amputację trzech palców.
     5. 21 marca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.10 na terenie prywatnej posesji w Toruniu uległ pracownik firmy remontowo – budowlanej z Torunia. Poszkodowany spadł z dachu garażu, z wysokości ok 3,0 metrów doznając urazu kręgosłupa.
Źródło - PIP Bydgoszcz
więcej »
Opublikowano 06-04-2018 09:38
hosting
     Społecznych inspektorów pracy wybierają pracownicy zakładu pracy, na okres 4 lat. Do zadań społecznego inspektora pracy należy przede wszystkim kontrola. Społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz kontroli maszyn i urządzeń inspektor może skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. W szczególności społecznego inspektora interesuje przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
     Wypadki przy pracy są zdarzeniami nie pożądanymi w każdym zakładzie pracy. W związku z tym społeczny inspektor pracy został wyposażony w szereg uprawnień w zakresie zwalczania wypadków pracowników. Inspektor może brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy. Społeczny inspektor może ponadto kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych i uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.
    W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do zadań społecznego inspektora pracy należy opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej. Inspektor powinien także podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
więcej »
Opublikowano 05-04-2018 09:58
hosting
     Ministerstwo wskazało, jak ma wyglądać egzamin na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. „Nowe egzaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awansu” – wskazuje MEN w uzasadnieniu projektu.
    Resort proponuje, aby komisja egzaminacyjna zapoznała się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadziła egzamin, w czasie którego nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego dokona prezentacji dorobku zawodowego. Nauczyciel będzie też musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego lub stopnia nauczyciela mianowanego oraz w formie praktycznej zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. Chodzi o przedstawienie rozwiązania problemu związanego z pełnionymi obowiązkami czy wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych.
    Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2019 r. Projekt jest teraz na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych; do 20 kwietnia MEN czeka na uwagi.
więcej »
Opublikowano 05-04-2018 09:46
hosting
      Jak Polska długa i szeroka trwa dyskusja na temat postanowień i regulacji "nowego kodeksu pracy". Rzecz sama w sobie by była całkiem pozytywnym zjawiskiem, gdyby nie kontekst owej narodowej dyskusji, zaś ten jest taki, iż ludzie zwyczajnie straszą jeden drugiego.
     Jako członek Regionalnej Komisji Wyborczej miałem nie tylko okazję, lecz również obowiązek uczestnictwa w zebraniach wyborczych, gdzie w momencie przechodzenia do tzw. "wolnych wniosków" temat rzekomych "paskudnych zapisów nowego kodeksu pracy" stanowił żelazny punkt dyskusji. W jednej z komisji zakładowych pewien delegat zgłosił nawet wniosek o wystosowanie "zdecydowanego protestu". Także dyskusja w internecie na rozmaitych forach (głównie facebooku) prowokowana jest sensacyjnymi doniesieniami o okropnościach nowych uregulowań typu "odrabianie przerw na papierosa", "skracanie urlopów", ostre zakazy konkurencji" itp. Przy czym to wszystko jest podawane w konwencji "wieści pewnych", niemal obowiązujących, stąd czytelnik może mieć przekonanie, iż za chwilę wszystko będzie obowiązywało.
     Członkowie Zarządu Regionu, którzy zebrali się na swym posiedzeniu jeszcze przed Świętem Wielkiejnocy także zgłosili fakt, że nowelizacja kodeksu pracy budzi w pracownikach wiele emocji podsycanych nieraz wyssanymi z palca wieściami. Tymczasem fakt jest taki, że nic nie jest ostatecznie przesądzone, a propozycje i "pewniki" podrzucane przez niektóre środki przekazu są jedynie bardziej, lub mniej realistycznymi propozycjami. W trakcie posiedzenie Zarządu Regionu padła nawet zaprotokółowana deklaracja, że jako związkowcy nie przepuścimy jakichkolwiek szkodzących pracownikom zapisów - "najwyżej pójdziemy na wojnę z większością sejmową próbującą to przeforsować".
     Zanim zostanie uchwalony nowy kodeks pracy trzeba jeszcze wielu konsultacji. Tej sprawy związek z pewnością nie prześpi.
Text & foto Piotr Grążawski Fot członkowie ZR w trakcie ostatniej sesji.
więcej »

Archiwum wiadmości »